Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Arvodesnivån tar inte hänsyn till någon hotbild

Det finns en del missuppfattningar kring de roller som goda män och överförmyndaren har, skriver Zinaida Kajevic (S).Bild: Jessica Gow/TT
I en insändare som publicerades den 6 april förmedlas intrycken från den artikelserie som Sydsvenskan publicerat om en god man och några av fallen som han varit engagerad i. Uppgifterna och uttalanden i artiklarna har väckt många frågor och känslor och jag är väl medveten om att förtroendet för överförmyndarnämndens arbete har skadats.
Läs också Familjerna skulle få hjälp och det blev tvärtom – nu krävs upprättelse
Nämnden och överförmyndarenheten tar uppgifterna på allvar och har inlett en genomlysning av den goda mannens ärenden. Överförmyndarenheten har begärt en extra tillsyn av Länsstyrelsen Skåne och denna kommer att genomföras omgående. Samtliga klagomål utreds redan men klagomålsrutinen ses över för att se ifall den behöver korrigeras eller kompletteras.
Samtidigt visar insändaren också att det finns en del missuppfattningar kring de roller som goda män och överförmyndaren har. En god man hjälper enskilda personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, eller liknande förhållanden har svårt att tillgodose sina egna intressen. Det bygger på ett samarbete mellan individen som har god man, huvudmannen, och den gode mannen. En god man har ett stort eget ansvar att omsorgsfullt handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen.
Läs också Sanningen om Sveriges mest anlitade gode man
Läs också Familjerna maktlösa inför anklagelserna
Läs också Så blev lögnerna sanning hos myndigheten
Uppdraget som god man är idag ett ideellt uppdrag med arvodering. Denna arvodering, ersättning, utgår ifrån den tid en god man har lagt ner på sitt uppdrag och vi tillämpar schablonarvoden i linje med vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar. Arvodesnivån tar inte hänsyn till någon eventuell hotbild eller annat förhållande till någon eventuell närstående. Det ingår inte i uppdraget att hjälpa familjerna såsom det förmedlas i insändaren men den person som behöver en god man, huvudmannen, ska självklart vårda och utveckla goda familjerelationer.
Läs också Justitieministern: Jag utgår från att man går till botten med detta
Överförmyndarnämndens roll är, bland annat, att granska goda män. Det görs främst genom att granska de ekonomiska redovisningar och redogörelser som gode man enligt lag ska lämna in. Överförmyndarnämnden ska granska de övriga uppgifter som kommer in om hur de gode männen sköter sina uppdrag. Vi har sedan tidigare påpekat för ansvarig minister att vi ser att systemet behöver översyn. De krav som samhället ställer på kunskap och stöd hos goda män har ökat samtidigt som fler individer behöver stöd av en god man. Jag välkomnar att regeringen utreder systemet i sin helhet.
Ett annat uppdrag som överförmyndaren har är att rekrytera goda män och vi behöver fler personer som kan ta dessa uppdrag. Efter genomgången utbildning och bakgrundskontroll kan du som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig vara den som gör skillnad för någons livskvalité. Vi behöver helt klart fler personer som går in i detta uppdrag med inställningen att vara till stöd och hjälp för en medmänniska.

Zinaida Kajevic (S)

Ordförande i överförmyndarnämnden
Gå till toppen