Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minnesord om Jonas Blomberg

Professor emeritus Jonas Blomberg, Uppsala, har, som tidigare meddelats, oväntat avlidit i en ålder av 75 år. Han efterlämnar livskamraten Gudrun och döttrarna Viktoria och Anna med familjer.

Jonas Blomberg (1944–2019).Bild: Foto: Privat
Efter läkarutbildning och doktorsexamen i Göteborg kom Jonas till virologiska laboratoriet i Lund 1981 för att arbeta med diagnostik och forskning kring virussjukdomar.
Dåvarande professorn, Lars Kjellén, ville ha en modernisering av de virologiska undersökningsmetoderna samt en utvidgning av forskningen vid laboratoriet. Jonas tog sig raskt an uppgifterna. Nya metoder för antikroppsbestämningar infördes.
Jonas använde sina kunskaper kring programmering så att olika beräkningar kunde utföras automatiskt. Under post-doc-vistelse 1979-1981 på National Institute of Cancer utanför Washington hade Jonas forskning kommit att inriktas på så kallad retrovirus och deras eventuella samband med cancer och andra sjukdomar.
Hans kunskaper kring retrovirus blev en stor tillgång när HIV – orsaken till den nyupptäckta sjukdomen aids – identifierades 1983. Diagnostik och forskning kring HIV kom att uppta mycket av Jonas tid.
Jonas var mycket energisk, full av idéer och initiativ, och låg alltid steget före i sina tankegångar. Han arbetade mycket – om man någon gång besökte laboratoriet på helgen kunde man räkna med att Jonas kom dit, efter att träningspasset i Lomma var avklarat.
Jonas var mån om personal och forskningsintresserade på laboratoriet och bidrog till att dessa fick möjlighet att åka på virologiska kongresser. Att vara doktorand hos Jonas kunde vara krävande, men flera av hans tidigare doktorander har fortsatt som framgångsrika, självständiga forskare.
Jonas var mycket frikostig med att dela med sig av sina kunskaper. Han höll ofta förkovrande presentationer vid de gemensamma mötena för virologerna i Lund och Malmö. Jonas var mycket aktiv i såväl svenska som internationella forskningsfora, inte minst sedan han 1996 lämnat Lund för att verka som professor i Uppsala. Ett nytillkommet intresse under senare år var kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS).
Jonas var mycket allmänbildad. Under luncher i Lund kunde man bland annat åtnjuta hans kunskaper i historia, och vid sociala sammankomster vid laboratoriet visade han upp sina poetiska och humoristiska ådror.
Jonas bortgång är en stor förlust för anhöriga och vänner, och också för den medicinska virologin i Sverige.
Kolleger och medarbetare från åren i Lund:
Ola Forslund
Bengt Göran Hansson
Hugo Johansson
Bengt Löfgren
Patrik Medstrand
Erik Nordenfelt
Anders Widell
Gå till toppen