AnnonsSkjöld/Skjöld & Grönvall Leg.Optiker

Ögonen säger något om hur kroppen mår

En riktig ögonundersökning bör alla göra med regelbundna mellanrum, oavsett om man har synfel eller inte. Många ögonsjukdomar kan upptäckas tidigt och dessutom kan symptom i ögonen ge indikationer på problem som gäller hela kroppen. Följ med vår reporter på en timmes undersökning som ger svaren på hur dina ögon mår.

Jag har egentligen aldrig haft några problem med mina ögon, mer än att jag är närsynt. Kanske lite torra ögon också så jag kan inte använda mina linser så ofta. Men anledningen till att göra en riktig undersökning är lika mycket för att inte få problem i framtiden, som att hitta de befintliga.

Sekretess som en läkare

Optikern och optometristen Git Grönvall på Skjöld/Skjöld&Grönvall förklarar att det finns mycket som kan påverka ens ögonhälsa, så som ärftliga sjukdomar och hur hälsosamt man lever.

– Vi har samma sekretess och tystnadsplikt som läkare har, säger hon. Vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Du kan alltså vara trygg i att berätta om sjukdomar och levnadsvanor även här.

Det görs en noggrann analys av ögat och patienterna får direkt vid besöket gå igenom resultaten med optikern.

Inne på Git Grönvalls kontor gör hon sedan de första preliminära testerna på mina ögon och nuvarande glasögon.

– Det första jag gör är att kolla pupillreflexerna, säger hon och lyser med en liten ficklampa in i ögonen.

Efter det kollas ögonens muskulatur och det görs ett enkelt test för att se om jag skelar. Vilket det visar sig att jag gör.

– Det är ganska vanligt med en liten skelning, men ögonen kompenserar det av sig självt. Du kan eventuellt märka att du får lite dubbelseende vid trötthet och att ögonen glider isär när du sitter och läser på kvällen. Med den här typen av dold skelning behövs det i allmänhet ingen åtgärd. Men det är bra att hålla koll på i de uppföljande löpande undersökningarna.

Närstudie av ögat

Nästa steg är att ögonen fotograferas och att det görs en vanlig synundersökning, lik den du gör hos andra optiker. För att få en djupare bild av ögonen gör Git Grönvall sedan en okulär kontroll med hjälp av ett mikroskop.

– Jag kontrollerar de yttre delarna av ögonen, så som hornhinna och lins. Och med en lupp undersöker jag sedan ögonbotten och får ett djupseende in i ögat.

Git Grönvall

Det hon tittar efter under dessa undersökningar är till exempel torrhet i ögonen, sår på hornhinnan, infektioner och inflammationer samt kontrollerar att blodkärlen ser fina ut. Med luppen studerar hon bland annat synnerven, gula fläcken och blodkärlens utseende i förhållande till varandra.

– Vid undersökning av ögonbotten kan vi bland annat se förändringar orsakade av högt blodtryck, högt tryck i hjärnan eller om det finns tecken på diabetes. Det är inte alltid personen vet om det sedan tidigare.

Det är med viss lättnad jag blir friskförklarad från den undersökningen och Git Grönvall leder mig in till ett annat rum. Där står sju avancerade instrument som används av alla optiker hos Skjöld/Skjöld&Grönvall. De avancerande instrumenten tillsammans med den unika kompetens, gedigna utbildning och kontinuerliga vidareutbildning, som alla sex optiker hos Skjöld/Skjöld&Grönvall har, gör det möjligt att göra en grundlig analys av den genomförda ögonhälsoundersökningen.

De har alla behörighet att bland annat använda diagostiska läkemedel, vilket innebär att de till exempel får använda sig av pupillvidgande droppar som gör det möjligt att undersöka ögonen bättre och med större säkerhet. Optikerna hos Skjöld/Skjöld&Grönvall har även möjlighet att använda droppar som slappnar av ögats förmåga att ställa in fokus på olika avstånd, vilket ger säkrare och mer tillförlitliga resultat på undersökningar, framför allt på barn.De avancerade instrumenten utgör ett viktigt stöd för att kunna upptäcka även små förändringar långt innan de blivit problem. Skjöld/Skjöld&Grönvall remitterar årligen många patienter till ögonläkare för vidare behandling så att de kommer igång med behandling i god tid.

– Nu är det första gången du är här, så därför kommer vi att genomföra alla undersökningarna. Det är bra att ha bilder och data från dem för att kunna jämföra med vid framtida undersökningar. Mycket av ögonens problem upptäcks vid förändringar och inte alltid vid första besöket. Alla ögon är ju olika från början.

Hela ögat

Git Grönvall gör en ögonbottenscanning på en patient.

Instrument nummer ett mäter trycket i ögat och hornhinnans tjocklek, som utgör en del av bedömningen av grön starr, glaukom. I den andra, som är en autorefraktor, mäts dels ögats synfel objektivt och dels hornhinnans form, hur den är kupad. Den undersökningen kan även kompletteras med ytterligare ett instrument, en topograf, för att mer exakt göra en bedömning av hornhinnans form och för att kunna tillpassa kontaktlinser för ögon som inte är helt jämna.

I det tredje instrumentet görs en ögonbottenscanning. Här görs en tvärsnittsanalys av näthinnan, den ljuskänsliga hinnan som klär det inre av ögat.

– De här bilderna kommer att visa oss både en bild och en genomskärning av exempelvis synnerven och gula fläcken. Det undersökte jag med lupp också, men detta blir med detaljerat och vi kan spara bilderna för jämförelser vid uppföljande undersökningar.

Det fjärde instrumentet påminner om en stor kikare. Den gör en synfältsmätning och kan kontrollera eventuella svagheter i delar av synfältet. Jag tilldelas en ”clicker” och uppmanas att trycka in knappen varje gång jag ser ett blinkande streck. Inte helt olikt en hörselundersökning alltså.

– Om det visar sig att du har nedsatt känslighet i delar av synfältet kan det till exempel tyda på att det finns en skada på synnerven eller en begynnande grå starr. Detta sätter vi såklart ihop med all annan data för att få en klar bild och du behöver inte oroa dig bara för att du eventuellt inte uppnår ett felfritt resultat. Detta kan bero på inlärning och även här har vi ett kompletterande instrument för mer exakt bedömning.

Ett besked som lugnar mig, då jag uppenbarligen missat en del klickande.

Nästa instrument ser lite mer futuristiskt ut. Det är också en fotograferande enhet. Även denna gång är det näthinnan som avbildas men denna gång över en större yta än vid det första tillfället.Tillbaka inne på Git Grönvalls kontor laddas nu alla bilder in i hennes dator där hon kan analysera dem tillsammans.

Näthinnan avbildas och bilderna skickas tillsammans med de övriga resultaten till Git Grönvalls dator där hon kan göra en analys av patientens ögonhälsa.

– Vi går alltid igenom alla undersökningar direkt med våra patienter, förklarar hon. Det är viktigt att alla går härifrån lugna och trygga med svar på alla frågor. På bilderna kan jag kontrollera saker som storleken på blodkärlen. Är det för stor skillnad på storleken på artärer och vener kan det tyda på problem med blodtrycket. Kärlen i ögonen ger en indikation på hur det ser ut i resten av kroppen, exempelvis vad gäller blodfetter och åderförkalkning.

Detta var min första undersökning och som Git Grönvall sa i inledningen av vårt besök är det en bas för att se utveckling över tid. Mina ögon ser friska ut nu, men eftersom jag närmar mig 45 år ska jag komma tillbaka inom 2-3 år.

– Barn bör komma varje år och är det inga problem räcker det med vart tredje år då man vuxit klart. Men efter 45 är det dags att öka frekvensen igen.

Efter en timme har jag fått inte bara ögonen kollade utan också en liten översyn av min hälsa. Något alla borde ta sig tid till någon gång vartannat år i alla fall.

Fakta

Detta ingår i en riktig ögonundersökning

Kontroll av pupillreflexer

Kontroll av skelning och ögonrörlighet

Synundersökning

Kontroll och fotografering av hornhinna och bindhinna

Kontroll och fotografering av ögonbotten, synnerv och gula fläcken

Mätning av trycket i ögat och hornhinnans tjocklek

Kontroll av synfel och hornhinnans form och buktning

Ögonbottenfotografering

Synfältsmätning

Analys och konsultation

Fakta

Skjöld/Skjöld&Grönvall

– är den enda optikern i Malmö som genomför denna typ av fullständiga ögonundersökningar.

– remitterar ett stort antal patienter till ögonläkare varje år.

– ligger på Stormgatan 4, bakom Centralstationen i Malmö

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan