Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Regionens förtroende skadas av extraknäck i utseendebranschen

Per Svenningsson reagerar på att regionens sjukvårdspersonal bedriver kosmetisk kirurgi vid sidan av sina vanliga arbeten.Bild: Mats Andersson / TT
Det utseendeindustriella komplexet profiterar cyniskt på människors behov av att passa in i den skapade normen. Hit hör modeindustrin, piller- och kosmetikatillverkare, köpta bloggare, många media samt diverse kroppsmodifierande aktörer. Dagsnoteringen är att kvinnor ska vara magra och släta, och män ska ha muskler. Hårväxt är bra på vissa ställen, och förbjuden på andra. Om några år kanske industrin har kokat ihop nya ideal, och då skapas nya marknader.
En stor del av den här verksamheten är laglig, men det innebär inte att den är moraliskt oantastlig. Region Skåne styrs av hälso- och sjukvårdslagen, och får inte misstänkas för att bidra till eller passivt medge att dess personal är sysselsatt inom denna industri.
Aktörerna är nämligen ofta sjukvårdsutbildade. Det kan behövas vid kirurgi för längre/kortare/smalare/tjockare öron/näsor/bröst/lår, eller nervgiftsinjektioner för stelopererade leenden eller läppspacklande. Ofta får skattepengar bekosta efterverkningar i form av sönderstuckna, infekterade och stympade kroppar.
Offentligt anställda får enligt lag inte ha arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadande bisysslor. Min uppfattning är att Region Skåne har en alltför slapp tolkning av denna lagstiftning, och medger förtroendeskadliga bisysslor på ett lättvindigt sätt.
Av regionens ”Riktlinjer för prövning av bisysslor och liknande aktiviteter” från 2009 framgår att förtroendeskadlig bisyssla inte ska tillåtas. Dock är texten mycket allmänt hållen, och handlar mest om jävsfrågor av ekonomisk natur, till exempel i samband med upphandling. Trots formuleringen ”Arbetstagare får … inte åta sig sådan bisyssla som … skadar arbetsgivarens anseende” syns inga överväganden i relation till utseendeindustrin.
Inför ett läkarbesök på min vårdcentral för ett par år sedan upptäckte jag att den allmänläkare jag skulle besöka drev en botoxklinik hemma i bostaden, och att hans verksamhetschef hade godkänt detta. Läkaren refererade även i sin marknadsföring till sin anställning inom Region Skåne. Detta stoppades efter att jag kontaktat högre chefer inom regionen, men verksamheten fortsatte och läkaren har kvar sin anställning. Jag valde självklart en annan läkare efter kontroll med verksamhetschefen.
Att läkare och annan sjukvårdspersonal i offentlig tjänst på detta sätt bedriver näringsverksamhet inom utseendeindustrin tycker jag självklart faller under vad som är förtroendeskadligt enligt lag. Antag att en patient med diffusa symptom kopplade till låg självkänsla kommer till denne läkare. Då får det inte ens finnas en misstanke om att han diskret tipsar om att patienten kan komma hem till honom för att raskt åtgärda problemet. Varför inte genom att släta ut diverse rynkor för 2 300 kronor per styck? Allt enligt läkarens prislista.
När jag uppmärksammade regionen på detta framhöll man att regelverket skulle revideras. Det har inte skett. Jag menar att man nu måste sätta ned foten och tydligt förbjuda bisysslor inom utseendebranschen. Uppenbarligen tillåts idag nervgiftsinjektioner och läppspackel, men var går gränsen? Kosmetisk kirurgi inklusive könsstympning i form av penisförlängning och blygdläppsplastik? Marknadsföring av mystiska piller? I dagsläget vet du helt enkelt inte vad din läkare i Region Skåne har för sig hemma i garaget eller i kliniken på fina gatan.

Per Svenningsson

Lund

Svar:

Region Skåne hanterar bisysslor i enlighet med gällande lag och kollektivavtal och en bedömning av förekommande bisyssla görs i varje enskilt fall. I detta fall har vi inte bedömt att det varit en bisyssla som strider mot gällande regelverk.

Bruno Malmlind

HR-chef, förvaltningsledningen, primärvården
Gå till toppen