Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Satsa mer mot smuggling. Så stoppas ännu fler brott.

Beslagtagna vapen hos Tullverket.Bild: Christine Olsson/TT
Tullverket saknar tillräckliga kunskaper om smugglingen till Sverige. Den hårda slutsatsen drar Riksrevisionen i en ny rapport. Särskilt skrala anses kunskaperna vara då det gäller införsel av illegala vapen. Vidare påpekas brister i utförande och uppföljning av underrättelseverksamheten. Inte ens de viktigaste underrättelserna leder alltid till kontroll.
Men det mest anmärkningsvärda är egentligen inte kritiken i sig, utan snarare hur väl den överensstämmer med Tullverkets egen lägesbeskrivning.
"Vi räcker inte till, vi behöver bli fler", säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i ett pressmeddelande (22/2). Hon begär totalt 480 miljoner kronor från regeringen för åren 2020–2022 i syfte att rekrytera ytterligare 500 nya medarbetare.
Att de nuvarande knappt 2 000 anställda, trots bristerna i verksamheten, gör väsentlig skillnad råder det ingen tvekan om. Under 2018 beslagtog tullen nästan ett halvt ton kokain, över 70 kilo heroin och tiotusentals ecstasytabletter. Lägg därtill skjutvapen, knivar, knogjärn, ammunition, tårgas och elpistoler. För att inte tala om alla dopningspreparat och potentiellt farliga förfalskade läkemedel.
Tänk vad allt detta hade kunnat ge upphov till om det hamnat i händerna på kriminella istället för tullpersonal.
"Om vi får chansen att göra mer av det vi redan gör blir arbetet ute på gatan för både polis, sociala myndigheter och den svenska vårdapparaten väsentligt mindre", framhåller Svensson.
Fackförbundet Tull-kust slog i somras larm om svårigheterna med att stoppa inflödet av narkotika och vapen i landet. Ordföranden Johan Lindgren påpekade i Metro att cirka 400 tulltjänstemän är långtifrån nog i bevakningen av 540 mil gräns. Men finansminister Magdalena Andersson (S) hänvisade då till att regeringen redan satsat på tullen och menade att alla myndigheter inte kan få "varenda krona de pekar på".
Så är det förstås, men Tullverket är inte vilken myndighet som helst. Dess verksamhet är svåröverskattad i bekämpningen av den grövsta brottsligheten.
Skjutningar och sprängningar har blivit vanligare på senare år och enligt Polismyndigheten beror det bland annat på ökad tillgång till illegala vapen. Därtill är narkotikahandeln ofta huvudnäring inom gängkriminaliteten.
Riksrevisionen uppmanar regeringen att undersöka förutsättningarna för att förbättra gränsskyddets kontrollmöjligheter. Det är på sin plats. HD:s och Sydsvenskans granskning av drogtrafiken till Helsingborgs hamn påminner om hur komplext detta uppdrag kan vara. Polisen misstänker att kriminella nätverk har nästlat sig in i såväl hamnen som lokala grossistföretag. Även andra hamnar och flygplatser används för smuggling, för att inte tala om Öresundsbron.
Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag som röstades igenom i december utökade anslaget till Tullverket – delvis med sikte på nyrekrytering. Men det återstår att se om Charlotte Svensson får de pengar som hon ser behov av till slutet av mandatperioden.
Riksrevisionens rapport visar tydligt att Tullverket måste vässa sin verksamhet. Men att stoppa smuggling handlar inte bara om spets, utan i hög grad även om bredd.
Riksdagspartierna har på senare år bjudit över varandra med förslag till satsningar på fler poliser. Det är på sin plats, men varför ha lägre ambitioner då det gäller tullens bemanning?
Samhället måste rimligtvis försöka stoppa och förebygga brott i så tidiga skeden som möjligt. Och smuggling är i väldigt många fall ett förled till annan kriminalitet. Därför är det helt centralt att göra mer mot inflödet av narkotika och vapen.
Gå till toppen