Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kävlinge, Vellinge och Lomma dippar i ny företagsrankning – Svedala får godkänt

I höstas hamnade Vellinge, Lomma och Kävlinge i topp när Svenskt näringsliv rankade företagsklimatet i Sveriges kommuner. Svedala låg långt ned på listan.
Nu visar en ny rankning på omvänt resultat.

Hantering av bygglovsansökningar är den typ av kommunal service som företagare i flera kommuner är minst nöjda med.Bild: Anna Söderquist
Det är branschorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som står för den senaste mätningen.
Förklaringen till de varierande resultaten är att undersökningarna mäter olika saker.
Svenskt näringslivs rankning görs utifrån en rad kriterier där närhet till vägar, järnvägar, flygplats, universitet och en stor regional marknad ger samtliga sydvästskånska kommuner ett bra utgångsläge.
Till det kommer mätning av attityder till företagande bland lokala politiker, tjänstemän, skola, medier och allmänhet. Värderingarna grundas på enkätsvar från lokala företagare med eller utan erfarenhet av kontakter med kommunen.
SKL:s undersökning skiljer sig genom att enbart mäta service och myndighetsutövning mot företagare i form av tillgång till företagsmark, bygglov, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och miljö- och brandtillsyn. Mätningen görs bland företagare med färsk erfarenhet av kontakter med kommunen.
Utöver rankningen har kommunerna också delats in i kategorierna gröna (godkända), gula (mellanvärde) och röda (ej godkända) kommuner.
Burlöv, Lund, Malmö och Svedala betecknas som gröna kommuner. Lomma och Vellinge som gula medan Kävlinge ingår i en liten grupp rödmarkerade kommuner.
Vellinge har under många år fått topplaceringar i Svensk näringsliv undersökning. I SKL:s mätning hamnar kommunen på plats 134 av 171 deltagande kommuner.
– Jag är inte nöjd med resultatet De svagheter vi ser är de samma som framkommer i Svenskt näringslivs undersökning och är något vi har att jobba med, säger kommunalrådet Carina Wutzler (M). och fortsätter:
– En del åtgärder har redan vidtagits, men vi behöver göra mer. Inte minst med att se över och utveckla arbetssätt och processer.
Ska man tro mer eller mindre på någon av undersökningarna?
– Båda är intressanta och kompletterar varandra genom att man delvis mäter olika saker, säger Carina Wutzler.
Lomma, som kom på plats 13 i Svenskt näringslivs rankning, hamnar på plats 159 hos SKL.
– Det är inte bra. Men jag är inte överraskad. Vi behöver bli bättre på service och bemötande och bli mer kundorienterade, säger kommunalrådet Robert Wenglén (M) och fortsätter:
– Vi jobbar på det här. Det är lite av en kulturfråga som kan ta tid att ändra. Självklart ska vi följa lagen, men även en myndighet kan vara kundorienterad och ge god service och information.
Svedala får ett bättre omdöme i SKL:s mätning än i Svenska näringslivs och har av SKL listas som grön kommun.
– Det känns positivt att nedlagt arbete ger resultat att kunderna är mer nöjda. För den personal som jobbar med de här frågorna är det ett kvitto på att nya arbetssätt och insikter är ett kvitto på att att de gör ett bra jobb, säger Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester (M).
Sydsvenskan har förgäves sökt Kävlinges kommunalråd Pia Almström (M) för en kommentar.
Fakta

Rubrik

Kommunernas placering bland samtliga jämförda. Sveriges kommmuner och landsting, skl, jämför de 171 kommuner som valt att delta i undersökningen. Svenskt näringsliv jämför alla landets 290 kommuner.

* Staffanstorp har valt att stå utanför skl:s undersökning.

Skl Svenskt näringsliv

Burlöv 20 17

Kävlinge 169 4

Lomma 159 13

Lund 92 142

Malmö 96 159

Staffanstorp -* 7

Svedala 103 189

Vellinge 134 2

Gå till toppen