Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Minnesord om Sten Kindlundh

Filosofie licentiat Sten Kindlundh, Lund, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 82 år. Närmast anhöriga är hans hustru Karin och döttrarna Anna, Eva och Maria med familjer.

En av mina allra äldsta vänner har gått bort. Sten och jag var barndomskamrater. Han bodde på Kilian Zollsgatan i Malmö, jag på Lundbergsgatan, och vi brukade – i slutet av 40-talet – spela fotboll på Mariedals fotbollsplan mittemot dåvarande Husarkasernen (nu Kronprinsen).
Vi tog båda studentexamen på Högre allmänna läroverket för gossar (som Latinskolan hette då), Sten tidigare än jag. I sina universitetsstudier inriktade sig Sten på litteraturhistoria (som ämnet hette då), jag på nordiska språk. Men vi höll kontakten. Vår vänskap var livslång.
1972 blev Sten filosofie licentiat i litteraturhistoria med poetik på en avhandling med titeln Motivstudier i Jan Fridegårds författarskap. Från 1966 till sin pensionering 2001 var Sten knuten till universitetet: 1966 som assistent vid litteraturvetenskapliga institutionen och från 1971–1978 som universitetslektor och studierektor, som utbildningsledare vid kansliet för humaniora och teologi 1978–1996, som kursföreståndare för kulturvetarlinjen 1985-2001, som prefekt för teaterhögskolan i Malmö 1986–1996, och som universitetslektor och prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper 1996–2001.
Som gästprofessor höll han kurser i den isländska medeltida sagalitteraturen vid universiteten i Tartu 2001, Vilnius 2001, Riga och Daugavpils 2004 och Gent 2006.
Från omkring 1990 kom Sten att utöver en omfattande recensionsverksamhet för Skånska Dagbladet 1993–2010 i sin forskning nästan uteslutande ägna sig åt den isländska medeltida sagalitteraturen och isländsk medeltidshistoria. Han medverkade flera gånger som skribent i Samfundet Sverige-Islands årsbok Gardar. Bland annat presenterade han där sin översättning, den första svenska, av Svínfellinga saga. Han deltog också med föredrag i de internationella sagakonferenserna i Århus 2012 och Zürich 2015.
Sten fascinerades tidigt av Sturlunga saga, som är ett samlingsverk av flera isländska samtidssagor omfattande tidsperioden ca 1120–1264 och den viktigaste källan för Islands historia under perioden. Sagan föreligger på svenska endast i några brottstycken. Sten påbörjade ett mångårigt översättningsarbete av sagan, som förelåg översatt i sin helhet kort före hans bortgång. Översättningen, som han sände till sagaforskaren och sagaöversättaren Lars Lönnroth och som nu förbereds av en kommitté i Göteborg för tryckning, är en kulturgärning av stora mått.
Sten var mycket allmänbildad, språkbegåvad, synpunktsrik, sportintresserad – han kunde rabbla upp Gunder Häggs samtliga världsrekord –, balanserad i tal och skrift, till det yttre alltid proper.
Hemmet på Kruthornsgränden rymde ett omfattande bibliotek. Väggarna pryddes bland annat av Ola Billgren-konstverk och ett tjugotal äldre kopparstickskartor, bland annat en vackert kolorerad Islandskarta tryckt i Amsterdam 1631. Ett diplom från en 50-årsjubilerande studentklass från Spyken, som Sten undervisade 1968, med tack för hans ”enastående kreativa och inspirerande lärargärning som skapat värde i 50 år” var han mycket stolt över.
Vid pensioneringen 2001 tillägnades Sten Kindlundh och kollegan Anja Edén av vänner och kollegor en gemensam festskrift med titeln Kulturanatomiska studier.
Lars Svensson
Gå till toppen