Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Dagens e-handel är ett hot mot klimatet.”

En lösning som diskuteras för att få bukt med e-handelns negativa klimatpåverkan är att de bilar som används behöver drivas med fossilfria bränslen. Men det är ett exempel på feltänk, skriver Kjell Mårtensson, företagsekonom, och Lena Östholm Munkberg (MP).

E-handelslager. Den ökande e-handeln tenderar att påverka klimat och miljö i negativ riktning, skriver artikelförfattarna.Bild: Niklas Gustavsson
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Enligt Naturvårdsverket är en av de största utmaningarna för miljöarbetet att transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön måste minska.
Utsläppen från vägtransporter minskade något mellan 2007 och 2017, men 2018 skedde ett trendbrott som enligt Trafikverket berodde på att allt fler transporter sker med lastbil.
Den växande e-handeln har satt sina spår och kommer sannolikt att leda till att än mer transporteras med lastbil.
Istället för att minska utsläppen av koldioxid och ge en samhällsutveckling i riktning mot Parisavtalet, vars kärna är att minska utsläppen av växthusgaser, tenderar den alltmer ökande e-handeln att ytterligare påverka klimat och miljö i negativ riktning.
Förutom att e-handeln påverkar klimatet, förändrar den hela samhällets struktur. Det behövs en infrastruktur som ska klara den ökade trafiken och städer förändras när antalet butiker minskar radikalt. Tidigare tog de flesta för givet att e-handeln skulle minska transporterna, men flera undersökningar,till exempel en utredning av Statens väg- och transportforskningsinstitut från 2018 och en nu pågående utredning av Göteborgs universitet, Handelshögskolan, visar att människor ändå kör till butiker för att komplettera sina inköp.
Dagens bygge av stora logistiklager längs landets motorvägar är ett annat exempel på hur samhällsbilden och transportmönster förändras. Ofta placeras lagren på jordbruksmark, något som är problematiskt därför att marken istället borde avsättas för odling av olika grödor. Ska Sverige klara att öka landets självförsörjningsgrad till 80 procent, behövs jordbruksmarken. Sverige har helt enkelt inte råd att avvara jordbruksmark till byggen som inte är absolut nödvändiga.
För många är det bekvämt att via e-handel beställa varor hemifrån och få dem hemkörda. Men det ökar utsläppen av bland annat koldioxid och påverkar klimatet. En lösning som diskuteras är att de bilar som används behöver drivas med fossilfria bränslen. Men det är ett exempel på feltänk. Visst måste nya bränslen utvecklas och användas, bilarna bli mer effektiva, men transporterna måste också minskas och styras om till mer hållbara klimatsmarta transporter som järnväg och sjöfart.
Det finns förstås områden där e- handeln kan ha en positiv inverkan, till exempel att den underlättar för människor på landsbygden som bor långt från en butik, men en förutsättning är att inköpen gäller produkter som inte påverkar klimatet så mycket och att de bilar som transporterar varorna körs med hållbara drivmedel.
Det är lätt att tänka att det går att fortsätta handla saker på samma sätt som idag, att det bara krävs tekniska och administrativa lösningar. Men så är det inte. En undersökning vid tekniska högskolan i Lund har visat att om människor gör storköp genom e-handel kör de ändå bil för att komplettera sådana produkter som de saknar.
Vi måste alla värna om miljön och klimatet. Det finns många olika sätt, ett är att det ska vara enkelt att utläsa en produkts klimatpåverkan, inräknat transporter så att man kan ta hänsyn till det när man handlar.
Dagens e- handel är ett hot mot klimatet. Såväl lastbilstransporterna på vägarna som människors konsumtion måste minska och samordningen av transporter behöver öka så att belastningen på vägarna inte ökar. Det finns klimatsmarta transportlösningar, järnväg och sjöfart för längre leveranser, och för kortare leveranser till exempel mindre transportfordon som drivs med el.
Det handlar om att inse allvaret och sätta klimatet före konsumtion och tillväxt.

Kjell Mårtensson

Lena Östholm Munkberg

Gå till toppen