Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Milli Görüs förlorade bidrag när kommunen granskade demokratikrav

Malmö vill skärpa demokratikraven för föreningar som får bidrag av kommunen.
Fritidsnämnden ställer redan det demokratikrav som nu föreslås bli alla nämnders riktlinje. Demokratikravet användes när bidraget ströps till föreningen Milli Görüs efter upptäckten av ett ekonomiskt band till rörelsens tyska avdelning som stöds av Turkiets auktoritära regering.

På torsdag ska kommunfullmäktige besluta om nya riktlinjer med ett demokratikrav som ska gälla alla nämnder som betalar ut bidrag till föreningar och organisationer.
– Vår stad bygger på demokratiska grunder. Då måste vi också kräva av dem som får skattemedel att de bygger sina föreningar på demokratiska grunder, säger demokratikommunalrådet Ewa Bertz (L).
Ewa Bertz (L), KommunalrådBild: Peter Frennesson
Fritidsnämnden, som beviljar större delen av bidragen till föreningar och organisationer, ställer redan ett demokratikrav som är förlagan till de nya kommunövergripande riktlinjerna.
En viktig bakgrund till att Malmös ledande politiker nu vill inskärpa att demokratikravet ska gälla alla nämnder är de senaste årens diskussion om att skattemedel inte ska gå till våldsbejakande eller odemokratiska verksamheter.
Sociologen Daniel Lindvall som är huvudsekreterare för den statliga Demokrativillkorsutredningen följer utvecklingen i kommunerna.
Daniel Lindvall, huvudsekreterare för Demokrativillkorsutredningen.
– Någonting har hänt i relationen mellan stat och kommun och föreningsliv som gör att man ser ett behov av att förtydliga villkoren och kunna ta tillbaka pengar om en organisation agerar i strid med den svenska demokratins grundläggande principer, säger han.
Daniel Lindvall konstaterar att de demokratikrav som ställs på föreningar håller på att förändras.
– Tidigare har demokratikrav för bidrag till det civila samhället fokuserat på att föreningar ska vara demokratiskt uppbyggda som organisationer med stadgar och årsmöten. Kommunerna och staten har förutsatt att när människor organiserar sig är det alltid till demokratins bästa, säger han.
Malmös fritidsnämnds aktuella demokratikrav för bidrag, som nu föreslås bli kommunövergripande, är att föreningarna:
• Är öppna för alla.
• Är uppbyggda och fungerar enligt demokratiska principer.
• Öppet tar ställning för demokratin som samhällssystem.
• Verkar för jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.
En knäckfråga är hur kommunen kontrollerar hur föreningarna tar ställning för demokratin som samhällssystem. Avdelningschefen Malin Eggertz Forsmark berättar att fritidsförvaltningen årligen begär in och kontrollerar årshandlingar.
– Vi gör också särskilda granskningar och vi reagerar på signaler från medborgare, medlemmar och media, säger hon.
Fritidsförvaltningen fångade upp en sådan signal i september förra året när Kvällsposten publicerade en kritisk artikel om att Malmö stad beviljat bidrag till Malmöavdelningen av den muslimska rörelsen Milli Görüs. Fritidsförvaltningen kallade Millis Görüs ordförande i Malmö till ett möte.
– I artikeln lyftes Malmöföreningens eventuella koppling till den internationella organisationen som kritiserats för antisemitism och för att vara emot integration och västvärlden. Vi ville också följa upp ordförandens uttalande om homosexuella, berättar fritidsförvaltningens Malin Eggertz Forsmark som deltog i mötet.
Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef på Fritidsförvaltningen.Bild: Urszula Striner
Hon syftar på att Kvällsposten ställt frågan till den dåvarande Malmöordföranden vad föreningen skulle göra om en medlem berättade att hen är homosexuell och fått svaret: "Vi skulle inte kasta ut honom. Nej, bättre att han får vara kvar så kan vi övertyga honom att inte vara homosexuell".
I mötet med fritidsförvaltningen hävdade ordföranden att han aldrig hade sagt att människor skulle kunna övertygas om att inte vara homosexuella.
Men fritidsförvaltningens tjänstemän upptäckte andra problem. Malmöföreningen Milli Görüs stadgar slog fast att den lokala föreningens tillgångar vid en eventuell upplösning skulle gå till Milli Görüs i Köln.
Spyros Sofos är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet.Bild: Roxana Sofos
Kopplingen är problematisk eftersom den tyska avdelningen av Milli Görüs står nära Turkiets auktoritära regering. Forskaren Spyros Sofos vid Lunds universitets centrum för Mellanösternstudier beskriver:
– Den turkiska regeringen har lyckats knyta till sig den tyska avdelningen av Milli Görüs och använder avdelningen för att kontrollera turkar i Tyskland. Organisationen i Köln är mycket konservativ och i stor utsträckning kontrollerad av den turkiska regeringen.
Fritidsförvaltningen reagerade även på protokollet från Milli Görüs Malmöavdelnings senaste årsmöte.
– Årsmötet inleddes med höglösning av Koranen. Vi menar att det inte är förenligt med demokratikravet att föreningen ska vara öppen för alla oavsett religion, säger Malin Eggertz Forsmark.
Hon berättar att Milli Görüs företrädare tog till sig av kritiken.
– Ordföranden hävdade att stadgarna var felaktiga och inte längre gällde. Han menade också att högläsningen av Koranen på årsmötet skedde slentrianmässigt och att föreningen har många medlemmar som inte är muslimer, säger hon.
Fritidsförvaltningens slutsats blev ändå att Milli Görüs inte klarade demokratikravet på grund av skrivningen i stadgarna om att tillgångarna skulle gå till Köln vid en upplösning. Därför spärrade förvaltningen Milli Görüs för bidrag och nya bokningar i väntan på att föreningen hållit ett nytt årsmöte och antagit nya stadgar. Föreningens barn- och ungdomsverksamhet fick dock behålla redan bokade tider under terminen.
Sydsvenskan har sökt ledningen för Milli Görüs Malmöavdelning för att få deras syn på granskningen. Men sekreteraren Kemal Bilgin har svarat att den nya styrelsen har bestämt sig för inte ge några kommentarer i media och att den tidigare ordföranden har avgått.
Spyros Sofos vid Lunds universitet som studerar muslimers integration i Europa har i sin forskning undersökt vad Milli Görüs avdelningar har för betydelse. Han känner till bidragskonflikten i Malmö och anser att frågan är komplex.
– Allt är inte vackert. Det stämmer att det finns en antisemitisk tradition i Milli Görüs och den existerar fortfarande. Det är också en djupt religiöst konservativ rörelse, och det finns homofobi bland medlemmar inom rörelsen. Men mitt intryck är att rörelsen förändras, och att de svenska avdelningarna anpassar sig till svenska demokratiska principer. Milli Görüs är viktig för integrationen för många turkar i Sverige, säger Spyros Sofos.
Fritidsförvaltningen har ännu inte in fått något nytt årsmötesprotokoll från Milli Görüs. Det innebär att föreningen fortfarande är spärrad av fritidsförvaltningen och uttagen för särskild granskning.
Fakta

Detta demokratikrav ska gälla för att få bidrag av Malmö stad

Detta demokratikrav föreslås gälla för föreningar som får bidrag av Malmö enligt de nya riktlinjerna.

En verksamhet som får bidrag ska:

• Ta ställning för demokrati som samhällssystem. Verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten. Ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.

• Det ovanstående gäller särskilt ledande företrädare. Om exempelvis en styrelsemedlem, anställd eller ledare i föreningens namn uttrycker åsikter i strid med ovanstående ska föreningen omgående uppmana personen att lämna sitt uppdrag. Föreningen får inte heller samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.

• Vara öppen för alla och skapa möjligheter till delaktighet och deltagande i verksamheten oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eventuella begränsningar måste vara välgrundade och inskrivna i föreningens stadgar.

Gå till toppen