Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Arsenikfynd i småbarnens sandlåda – delar av förskola spärras av

Efter upptäckten av arsenik på Mumindalens förskola i Klågerup har delar av uteområdet spärrats av. Just nu pågår sanering för att säkerställa att alla spår av giftet försvinner ur marken.
– Det har inte varit någon hälsorisk för barnen, säger förskolechef Charlotta John.

Sammanlagt går det närmare 150 barn på Mumindalens förskola i Klågerup. Förskolechef Charlotta John räknar med att saneringsarbetet blir klart till sommaren.Bild: Mats Amnell
Mumindalens förskola i Klågerup, som är den enda verksamheten på orten som drivs i kommunal regi, byggdes i slutet av sjuttiotalet. Inför en planerad ombyggnation togs nyligen prover i jorden på förskolans uteområden, prover som uppvisade förhöjda värden av arsenik. Efter upptäckten, som gjordes i månadsskiftet februari/mars, har området där det bland annat finns en sandlåda spärrats av. Samtidigt informerades alla vårdnadshavare.
Giftkällan är järnvägsslipers som varit impregnerade med ett medel och avsöndrat föroreningarna i marken. Materialet användes för att stabilisera upp en slänt mot en av byggnaderna i samband med att förskolan uppfördes.
– Det har varit så i 40 år, men man har inte vetat om det innan. Nu följer vi lagstiftningen, stänger av och sanerar. Ingen har vistas i området sedan vi fick beskedet, säger förskolechef Charlotta John.
Kommunen har nu påbörjat arbetet med att gräva ut slänten. Därefter har man gjort ytterligare mätningar, men också de nya provsvaren uppvisade förhöjda värden av arsenik. Mer jordmassor ska därför forslas bort tills marken är fri från föroreningar, och på sikt kommer området att säkras upp med betongblock för att jord inte ska rasa ner på förskolan. Bedömningen är att allt blir klart till sommaren.
Enligt Charlotta John har det aldrig varit aktuellt att evakuera närliggande lokaler under saneringen.
Bedömer ni att det funnits några risker för barnen?
– Nej. Vi har ändå haft barn där i 40 år som inte drabbats av det. Bedömningen är att de förorenade massorna är så pass ofarliga, fast de naturligtvis inte ska vara där. Gifterna har inte sipprat in i huset utan håller sig ute i marken.
Har fyndet försenat planerna på ombyggnationen?
– Nej, det tror jag inte. Diskussionerna om hur det ska renoveras eller byggas till pågår fortfarande, men sådan planering tar tid.
Sammanlagt går det närmare 150 barn på Mumindalens förskola, och Charlotta John räknar med att 30 till 40 av dem brukar använda området som nu stängts av.
– Gift och barn går aldrig bra ihop, men det här var inte så allvarligt som vi först befarade. Verksamheten pågår i princip som vanligt. Vår personal har hanterat det otroligt bra och föräldrarna är väldigt förstående.
Gå till toppen