Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

”EU-samarbetet får inte bara handla om företag och handel.”

Många av oss äldre har erfarenhet av ett annat Europa då krig och kallt krig dominerade på vår kontinent. Den tiden vill vi inte ha tillbaka.
Det skriver Jan Andersson, ordförande för PRO Skåne.

Greta Thunberg förbereder sig inför ett tal hon ska hålla för EU i Bryssel. Vi som är äldre måste förena oss med alla de ungdomar, med Greta Thunberg i spetsen, som kämpar för ett hållbart klimat, skriver Jan Andersson.Bild: Virginia Mayo
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vilka som blir Sverige representanter i Europaparlamentet är viktigt. Det bör inte minst den äldre delen av befolkningen inse. Låt mig ge några exempel:
• EU bildades för att få slut på krig i Europa. Krig där européer står mot andra européer. Genom gemensamma diskussioner och beslut skulle inte längre vapen riktas mot människor på olika sidor av nationsgränser. EU startade som en återuppbyggnad av ett sargat Europa och ett samarbete om kolet och stålet. Sedan dess har samarbetet utvidgats och fler länder har kommit med. Den största förändringen skedde när länder från det forna Östeuropa anslöt sig. Det var ett slutgiltigt farväl till den mur och den taggtråd som delat kontinenten. Äldre minns och kan förmedla hur viktigt samarbetet på den europeiska kontinenten är. Fred och demokrati är inte något självklart utan måste säkras av varje ny generation.
• Europas framtid och fortlevnad är avhängig av hur miljö- och klimatfrågorna hanteras. Visst har var och en av oss ett personligt ansvar och Sverige måste vara ett föregångsland. Men kloka beslut måste också fattas i EU. Luften vi andas och vattnet som finns runt Sverige är inte bara beroende av att politiken är bra i Sverige. Våra grannländer i EU måste också ha en hållbar politik. När det gäller klimatfrågan ska EU vara en pådrivande kraft i världen för att utvecklingen ska kunna vändas. Vi som är äldre måste förena oss med alla de ungdomar, med klimataktivisten Greta Thunberg i spetsen, som kämpar för ett hållbart klimat.
• EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft har betytt mycket för ett litet exportberoende land som Sverige och vår ekonomi. När ekonomin växer går det att satsa mer på välfärden. Det handlar då både om skolan för barn- och ungdomar och vården och omsorgen för oss som är äldre. Det fordras beslut i EU för att den gemensamma marknaden ska fungera. Det ska inte vara möjligt att inom EU konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö och bristande inflytande för arbetstagarna. Löner och arbetsvillkor måste vara schysta inom EU. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla alldeles oavsett från vilket land arbetstagaren kommer. Många äldre vet vad det betyder när det inte finns kollektivavtal.
• EU ska vara tryggt. Under senare år har terrorister slagit till i Storbritannien, Belgien, Frankrike och Sverige. För att förhindra framtida attentat måste svensk polis och underrättelsetjänst samarbeta med sina motsvarigheter i de andra EU-länderna. Terrorister ska inte få skada våra öppna demokratiska samhällen. För äldre spelar tryggheten en stor roll.
• EU-samarbetet får inte bara handla om företag och handel, utan också om vilka villkor medborgarna lever under. En hög sysselsättning bör eftersträvas i hela unionen. Pensionerna ska vara så höga att det går att leva ett anständigt liv på dem. Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet, vara tillgänglig och ha tillräckligt med personal. Visst är dessa frågor i allt väsentligt nationella. Länderna utformar sina egna system. Men EU kan skapa ett erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna. Svenska politiker och myndigheter behöver lära sig hur det fungerar i andra länder. Andra länder behöver lära sig av Sverige. Inom EU ingår detta samarbete i den sociala pelaren. Äldre kan ha stor nytta av ett ökat utbyte.
Europaparlamentet är världens enda direktvalda mångnationella parlament. Dit väljer vi i Sverige den 26 maj politiker för att skapa ett bättre framtida EU. Många av oss äldre har erfarenhet av ett annat Europa då krig och kallt krig dominerade på vår kontinent. Den tiden vill vi inte ha tillbaka. Det gör också att vi behöver rösta i valet till Europaparlamentet.

Jan Andersson

Jan Andersson är ordförande för PRO Skåne.
Gå till toppen