Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Region Skåne varnar för svåra effekter av elbrist

Region Skåne hoppas att det krånglande ställverket i Hurva tas i drift och avstyr en hotande elbrist i Skåne. Hoppet ställs också till en ny likströmskabel från Tyskland.
Det framgår av den kartläggning av den skånska elförsörjningen som regionstyrelsen tagit fram och som nu ska ligga till grund för hur Region Skåne agerar.

De här jättelika omriktarstationerna i Lyby utanför Hurva skulle ha tagits i bruk i september 2015, men invigs tidigast den 31 juli. Svenska kraftnät kan dock inte ge några garantier för öppningsdagen.Bild: Emmalisa Pauly
I en rad artiklar har Sydsvenskan och HD beskrivit den effektbrist som hotar Skåne. De sydligaste delarna av Sverige har ännu femton år efter stängningen av kärnkraftverken i Barsebäck inte kompenserats för det effektbortfall som då uppstod.
Den regionala elkonsumtionen i Skåne är idag fyra gånger större än den regionala elproduktionen. Därför behöver Skåne elkraft utifrån – antingen från norra Sverige, Tyskland eller Danmark.
Vindkraftsproduktionen i Skåne har fördubblats på nio år, men elproduktionen från kraftvärmeverk har minskat ännu mer – och fortsätter sjunka. Kraftbolaget Uniper beslöt i fjol att stänga Öresundsverket i norra Malmö. Häromveckan tog Eon samma beslut för Heleneholmsverket i södra Malmö.
I Region Skånes kartläggning beskrivs hur effektbristen redan skapat negativa effekter. Northvolt kunde inte bygga Europas största batterifabrik i Malmö. Ystad har fått nej på ett ökat effektuttag. Skånetrafiken kan få svårt att elektrifiera bussflottan i Malmö, Landskrona, Trelleborg och Ystad.
I rapporten påpekas att Skåne har nya elberoende anläggningar i form av ESS och Max IV i Lund, en laddstation för sjöfart i Helsingborg, kraftigt ökad järnvägstrafik Malmö-Hässleholm samt spårvagnar i Lund.
Mardrömmen vore om stamnätet blir överbelastat så att delar av det regionala elnätet slås av. Då blir även lokalnäten utan ström. Det innebär för tågtrafikens del att verkstäder och depåer blir strömlösa, järnvägssignaler och bommar slås ifrån, tågtrafiken får stora störningar. Andra sektorer av samhället kan drabbas på liknande sätt.
Enligt rapporten ställs inte bara elkonsumenterna inför svåra utmaningar. Om man ska tro rapportförfattarna har också elbolagen problem. En snabb teknikutveckling får dem att tveka.
"Det finns en risk att kraftbolagen investerar i föråldrad teknik eller inte investerar alls. Det finns en risk att kapitalintensiva investeringar blir obehövliga på sikt", heter det i rapporten.
En satsning som beskrivs som ”en viktig faktor” för att lösa kapacitetsbristen är Sydvästlänken, en kraftgata från Nässjö till Hurva. Enligt Region Skånes kartläggning förbättras situationen i Skåne avsevärt när Sydvästlänken tas i drift. Förseningarna beskrivs som ”en av anledningarna till att Skåne nu hotas av effekt- och kapacitetsbrist”.
Svenska kraftnät lovar att länken tas i bruk den 31 juli. Till dess ska Svenska kraftnät ha löst ett stort antal problem vid det jättelika ställverk som byggts utanför Hurva.
Ett problem som inte nämns i Region Skånes kartläggning är att det dröjer innan Sydvästlänken blir en integrerad del av stamnätet i Skåne. Av Svenska kraftnäts egen hemsida framgår att det först måste byggas en ny stamnätsledning från Barsebäck till Malmö:
”Där går idag en 400 kilovolts kraftledning som är drygt sextio år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare sjuttio år. Sältan från havsvindarna gör att ledningarna slits snabbare och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt vara funktionsdugliga”.
En ny kraftledning står klar tidigast i mitten på 2020-talet, samtidigt som en ny elkabel, Hansa Power bridge, kan tas i bruk från Tyskland.
”När Sydvästlänken och Hansa Power bridge tagits i drift utökas överföringskapaciteten till Skåne med ytterligare 2x600 MW och 700 MW internationellt”, heter det i Region Skånes kartläggning.
Gå till toppen