Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Jäviga ledamöter byttes ut när Vellinges kommunstyrelse anklagades för lagbrott

För första gången på närmare 40 år var Vellinges kommunrevisorer oense om bokslutet. Men på en punkt var de eniga: kritiken mot att kommunen medvetet kringgår lagen i redovisningen av pensionsskulder.
– Det är inte så att vi dopar ett resultat, säger Carina Wutzler (M).

Fullmäktigedebatten om Vellinges bokslut för 2018 slutade med en lokalpolitisk version av hela havet stormar. Fem kommunrevisorer riktade kritik mot en årsberättelse där delar av redovisningen strider mot lagen. Den externa revisionsfirman KPMG, som också granskat kommunens siffror, presenterade samma slutsats i en rapport vid årsskiftet.
Magnus Bergström (L) gick steget längre än de andra och lämnade en egen revisionsberättelse med ett tydligt budskap: "godkänn inte förslaget".
KPMG har också konstaterat att Vellinges presenterade resultat egentligen borde minskas med drygt tio miljoner, till motsvarande 24,1 miljoner kronor. Bland annat eftersom kommunen räknat överskott för avgiftsfinansierade tjänster på VA och avlopp som intäkter, istället för som skulder till skattebetalarna.
Kommunrevisionens ordförande Bertil Nilsson (M) gör samma bedömning som KPMG på alla punkter. Men han är samtidigt tydlig med att kommunen både uppfyller finansiella mål och trots föreslagen nedräkning presenterar ett resultat i balans. Samtliga revisorer beviljade också ansvarsfrihet för nämnder, ledamöter och styrelser.
Fakta

Det säger lagen om pensionsredovisning

Den så kallade "blandmodellen" infördes i samband med att lagen om kommunal redovisning trädde i kraft den 1 januari 1998. Den innebär att endast pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 ska redovisas i balansräkningen. Äldre pensionsförpliktelser redovisas i stället som en ansvarsförbindelse.

När lagen uppdaterades 2019 förespråkade utredaren istället den så kallade "fullfonderingsmodellen". Den innebär kortfattat att hela pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen, oavsett när förmånerna har intjänats. Regeringen beslutade dock att förespråka "blandmodellen" medan frågan utreds ytterligare.

Den stora stötestenen i debatten gäller reglerna kring hur kommuner redovisar pensionsåtaganden. Vellinge använder sig av ett annat system än det lagen förespråkar.
– Fullfonderingsmodellen ger rättvisande räkenskaper utifrån Vellinges perspektiv. Det är ett avsteg från lagstiftningen, men vi är inte ensamma i Sverige om det, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
Enligt henne har kommunen en "unik situation", som har lyckats fondera av pengar för att täcka hela pensionsskulden. Därför behöver inga medel tas från skatteintäkter.
– Det är inte så att vi dopar ett resultat, eller döljer något. Det är den modellen vi har valt hela tiden. Alla siffror finns med i årsredovisningen.
"De vill bara flytta fokus från att vi är en välskött kommun. Trist att vi inte kan fokusera debatten på politik – och vad vi kan göra för Vellinge", säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.Bild: Hussein El-alawi
Liberalerna yrkade på att kommunstyrelsen som helhet skulle få en anmärkning för att ha berett ärendet till fullmäktige. Inför voteringen om beslutet ansågs samtliga politiker som är ledamöter i båda de styrande organen jäviga – och fick lämna sin röst till ersättare.
Varken L och SD hade några ersättare, och fick avstå.
"Majoriteten bryter mot lagen, men det finns inget straff. Så är det i hela kommunsektorn. Du kan i stort sett fatta vilket beslut du vill i fullmäktige", säger Henrik Thorsell (L).Bild: Albin Brönmark
I förvirringen som uppstod när politikerna bytte stolar fick omröstningen göras om i flera led för att säkerställa korrekt röstlängd – och att rätt personer i fullmäktigesalen röstade. I slutändan blev det avslag på L-förslaget med knapp marginal. 26 moderater fick uppbackning med en stödröst från KD mot 22 röster från de övriga fem oppositionspartierna.
– Det är anmärkningsvärt att både M och KD trots revisorernas kritik väljer att bryta mot kommunallagen. Eftersom det inte finns några sanktioner kan man hitta på sina egna regler, säger Henrik Thorsell (L), som tillsammans med Björn Axtelius (S) yrkade på återremiss när årsredovisningen var uppe i kommunstyrelsen.
Men Carina Wutzler är istället kritisk till att inget av de andra partierna hade några problem att godkänna själva årsredovisningen.
– De gör en höna av en fjäder, som jag inte riktigt förstår logiken i, säger hon.
Gå till toppen