Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fler provfuskare stängs ute från utbildning

Ytterligare 40 personer som fuskat på högskoleprovet fråntas provresultatet, beslutar Universitets- och högskolerådet (UHR). För 29 av fuskarna väntar besked att de stängs ute från sin utbildning.

"Det har varit viktigt för oss att komma åt det systematiska fuskandet", säger Karin Röding, UHR:s generaldirektör.Bild: Thommy Tengborg/TT
Samtliga 40 fuskade på provet våren 2017. Nu, två år senare, kommer följderna. UHR har, utifrån polis och åklagares namnuppgifter, analyserat de 40 personernas provresultat och kommit fram till att de inte speglar provskrivarnas faktiska förmågor. Provledarnas tjänsteanteckningar och jämförelser av olika provdelar och tidigare högskoleprov har legat till grund för analysen.
– Är personerna så kallade skuttare, det vill säga att de har tagit väldigt stora kliv från ett prov till ett annat, är det en indikation på att det inte gått rätt till, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding.
Enligt UHR har 29 av de 40 kommit in på en högskoleutbildning på sitt fuskresultat från högskoleprovet. Studenterna finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro, samt vid Karolinska institutet och Linnéuniversitet. Med all sannolikhet kommer respektive lärosäte att återkalla antagningsbesluten och de 29 stängs därmed ute från sin utbildning.
Tidigare har minst 33 studenter som fuskat sig till en studieplats blivit utestängda, enligt lärosätenas uppgifter som TT tidigare redovisat. Nu kommer antalet utestängda alltså att stiga till 62. Som tidigare handlar det om platser på högstatusutbildningar som läkar-, socionom och psykologprogrammen.
En bra prestation på högskoleprovet är nästan ett måste för att knipa en plats på de mest eftertraktade högskoleutbildningarna, och särskilt om betygen inte genomgående är A.
En del har betalat dyrt för att försäkra sig om ett bra provresultat. Fusk har blivit business. Om inte förr stod det klart när personerna bakom firman HP-hjälpen samt 23 personer som köpt firmans tjänster dömdes i tingsrätten tidigare i år. Därefter har fler åtalats. De 40 som nu blir av med sitt provresultat fanns i fuskleverantörens kundregister.
Redan 2015 fick UHR de första signalerna om organiserat fusk, med följd att 42 personer fick sina prov underkända. Men först året därpå blev konsekvenserna mer kännbara: det blev brottsligt att använda otillåtna hjälpmedel (som små öronsnäckor i vilka de rätta svaren förmedlas) och fuskare sattes i provkarantän i två år.
Ingen av de 40 som nu mister sitt provresultat blir utestängda från provet eftersom preskriptionstiden på två år har gått ut. De kommer sannolikt inte heller att bli åtalade. Åklagare Stefan Creutz vid Södertörns åklagarkammare bedömer att bevisningen i dessa fall inte är tillräckligt stark. Fokus ligger i stället på misstänkta fall av fusk hösten 2017 och våren 2018.
Även UHR utreder vidare. Beslut i ytterligare cirka 80 fall fattas i maj.
Fakta

Detta har hänt

• Hösten 2015: UHR får de första indikationerna på organiserat fusk. 42 personer får sina provresultat underkända.

• Våren 2016: Ytterligare nio får höstprovet 2015 underkänt. Sex av dessa mister den högskoleplats de hunnit antas till.

• Hösten 2016: Nya regler säger att provfuskare kan stängas av från provet i två år. Att fuska med olika hjälpmedel blir brottsligt. UHR gillrar en provfälla med följd att 51 fuskare polisanmäls.

• Våren 2018: Polis och Ekobrottsmyndigheten gör tillslag under pågående prov.

• Hösten 2018: Åtal väcks mot fuskförmedlare och fuskköpare.

• Våren 2019: De tre huvudåtalade i HP-hjälpen döms till fängelse. Samtliga 23 åtalade fuskare döms för osann försäkran. Flera har överklagat domarna. Åklagare utreder ytterligare ett hundratal misstänkta fall och UHR utreder ett 80-tal.

Gå till toppen