Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Lunds universitet har inget frikort. Ledningen måste agera kraftfullare i klimatfrågan.”

Att predika världen över utan att ha sopat rent framför egen dörr räcker inte, skriver fyra företrädare för hållbarhetsorganisationer inom Lunds studentliv.

Vi upplever inte att Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger och Susanne Kristensson använder sina möjligheter som universitetsledning till att inspirera delar av universitetet till att anta sådana riktlinjer som behövs, skriver artikelförfattarna.
Det är dags att behandla klimatkrisen som en kris.
Den forskning som Lunds universitet producerar är glasklar: för att inte äventyra samhället som vi känner det måste utsläppen minskas drastiskt inom de närmaste åren, och det krävs att alla hjälper till.
Det akuta hotet har mobiliserat Lunds studentliv i ett klimatupprop och anställda på hela universitetet gör sina röster hörda i klimatfrågan.
Vi kräver att universitetet agerar utifrån sin forskning. Som universitetets ledning påpekar krävs handling på alla olika nivåer (Aktuella frågor 25/4). Samtidigt är det just nu forskare och studenter som väntar på att ledningen ska peka ut universitetets väg mot hållbarhet.
Vi studenter tror precis som universitetsledningen att Lunds universitet har stora möjligheter att påverka utvecklingen och driva på radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande. Vi stöttar en kraftsamling som kan inspirera anställda och studenter. Men att predika hållbarhet världen över utan att ha sopat rent framför egen dörr räcker inte.
Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger och Susanne Kristensson, rektor, prorektor respektive universitetsdirektör i Lund, lyfter fram goda initiativ som genomförts på olika fakulteter och institutioner när det gäller mat och flyg. Men vi upplever inte att de använder sina möjligheter som ledare till att inspirera resterande delar av universitetet till att anta sådana riktlinjer som behövs. Även om universitetets olika delar har en stor grad av självbestämmande har ledningen betydande möjligheter att påverka genom att skapa en inspirerande målbild, där det finns en bra balans mellaninternationella samarbeten och växthusgasutsläpp orsakade av flygresor. Låt ambitiösa mål vara en grogrund för innovation inom och utanför universitetet.
Varför inte börja med att universitetet ska bli bäst i världen på digitala möten? Inte minst då landets främste forskare inom resfria möten, Peter Arnfalk, finns på Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.Utifrån de erfarenheter sådana möten ger går det att driva på för ett större användande av digital teknik när internationella möten och konferenser planeras med universitetets samarbetspartners runt om i världen.
Ledningen har också möjlighet att motivera forskare och anställda att ta fram den vassaste digitala reseplaneraren som kan ge fler digitala möten, fler tågresor och minskade utsläpp, samtidigt som de viktigaste flygresorna som kan skapa global förändring behålls. Universitetet behöver ändra fokus, från kvantitet till kvalitet.
När det kommer till maten så tror vi att västra Skånes kockar är redo att anta utmaningen om universitetet väljer att endast servera vegetarisk och vegansk mat. Låt förändringen inspirera andra organisationer i Lund till att följa efter och ställ krav på vegetarisk och vegansk kost i universitetets samarbeten världen över.
Under lång tid har samhället ignorerat klimatforskningen och tiden för handling rinner snabbt ut. Utsläppsminskningarna behöver ske nu och alla behöver vara med och bidra. Universitetet har inget frikort. Ledningen måste agera kraftfullt genom beslut i klimatfrågan, beslut som leder till en halvering av universitetets utsläpp inom fyra år.

Freddy Larsson

initiativtagare till Klimatstudenterna Lund och Klimatuppropet Lund

Lauren Tropieano

ordförande för Hållbart universitet

Linda Tran

ordförande för PUSH syd

Anton Stålberg

samordnare för Fossil Free Lund
Gå till toppen