Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Undervisning i modersmål kan få större plats

Ämnet modersmål bör få en viktigare roll i skolan. Eleverna ska kunna läsa ämnet under den ordinarie skoldagen även om undervisningsgruppen blir liten, enligt ett utredningsförslag.

Modersmålsundervisning påverkar elevernas läs- och skrivkunnighet. Därför borde ämnet få en mer central roll, enligt ett utredningsförslag. Arkivbild.Bild: Drago Prvulovic
Ämnet modersmål är ett frivilligt ämne för drygt 280 000 elever i grundskolan och motsvarande skolformer. Knappt 170 000 av dessa läser ämnet. Att deltagandet inte är större har flera orsaker. Ämnet ligger lite vid sidan av, med lektioner som ofta hålls efter den ordinarie skoldagen.
”Konsekvenserna av detta är uppenbara: trötta elever med konkurrerande fritidsaktiviteter och en generell uppfattning om att ämnet inte är lika viktigt som andra skolämnen”, säger regeringens utredare Nihad Bunar enligt ett pressmeddelande.
Ändå syns ett samband mellan modersmålsundervisning och bättre studieresultat i stort, enligt betänkandet som överlämnats till regeringen.
En annan orsak till det låga deltagandet är att skolorna inte behöver erbjuda undervisning i ett visst modersmål om det inte blir en grupp om minst fem elever.
Utredningen föreslår att den spärren slopas, och pekar på möjligheten att erbjuda ämnet i fjärrundervisning. Fjärrundervisning uppges också vara ett sätt att bättre utnyttja de modersmålslärare som finns – bristen på lärare i ämnet är nämligen mycket stor.
Fakta

Arabiska, somaliska och engelska

Elever i grundskolan och motsvarande skolformer som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.

De största språken i modersmålsundervisning, sett till antalet berättigade och deltagande elever, är arabiska, somaliska, engelska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska, kurdiska, spanska, finska, albanska och polska.

Källa: SOU 2019:18

Gå till toppen