Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tio år senare – fortfarande inget tillstånd för lyxbygget i Falsterbo

Bostadsrätterna har stått klara och varit bebodda i flera år. Men tillståndet för att bygga på lämningarna från det medeltida Falsterbo har fortfarande inte vunnit laga kraft. Efter ett nytt bakslag i Kammarrätten överväger Falsterbonäsets naturvårdsförening att fortsätta striden om husen på Sjögatan.

"Vi tar striden för rätten att försvara vår historia, kontra andras rätt att tjäna pengar", säger David Carlson, ordförande i Falsterbonäsets naturvårdsförening. Tillståndet för att bygga lägenhetshusen på Sjögatan över spåren efter det medeltida Falsterbo har fortfarande inte vunnit laga kraft. Men bostadsrätterna är klara – och köparna flyttade in för flera år sedan.Bild: Micaela Landelius
Tvisten på Sjögatan har redan över ett decennium på nacken.
Byggherrarna köpte fastigheten 2007. För tio år sedan godkände kommunen detaljplanen, då hade protestlistorna och strömmen av klagomål från kringboende redan börjat.
Bygget av 21 bostadsrätter i sex hus har överklagats till högsta instans varje steg på vägen: Detaljplan, bygglov och senare arbetet med att täcka över och bygga fundamenten till husen över fornlämningarna från det medeltida Falsterbo.
Vid jul 2015 fick byggherrarna länsstyrelsens tillstånd att täcka över lämningarna – istället för alternativet att göra en arkeologisk utgrävning. Det överklagades av en rad grannar och Falsterbonäsets naturvårdsförening (FNF), som först inte ansågs vara part i målet. Alla överklaganden avvisades – bygget fortsatte.
Ett halvår senare ändrade Kammarrätten ursprungsbeslutet – FNF fick överklaga. Därmed blev tillståndet återkallat, men arbetet i anslutning till fornlämningen var redan gjort. Byggherrarna fortsatte på egen risk.
Hösten 2016 anmälde länsstyrelsen bygget till åklagare, som fick utreda om det fortsatta arbetet utgjorde ett brott mot kulturmiljölagen. Ärendet gick ända upp till riksåklagaren innan det avskrevs.
Efter alla turer möttes FNF och länsstyrelsen slutligen i förvaltningsrätten, som också godkände tillståndet att täcka över kulturlagren. Naturvårdsföreningen överklagade till nästa instans, men fick nyligen avslag även där.
Av den nya domen i Kammarrätten framkommer att både länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och de båda rättsinstanserna menar att övertäckningen med betongplattor är ett bra sätt att bevara de historiska lämningarna.
Bakom projektet på Sjögatan står de lokala affärsmännen Erling Pålson, Mårten Edstrand, Kaj Grönvall, Håkan Ekvall och Anders Carlsson.
– Jag är nöjd med domen, säger Mårten Edstrand som i övrigt inte vill kommentera ärendet, eller det faktum att det nu ser ut som om tvisten får en fortsättning.
"En annan anledning att överklaga är att vi fick prövningstillstånd i Kammarrätten. Det innebär att de anser att det finns oklarheter i fallet, även om de valde att inte agera. Vi vill lyfta det ytterligare en nivå", säger David Carlson, ordförande i Falsterbonäsets naturvårdsförening.Bild: Albin Brönmark
För FNF siktar på att driva ärendet vidare.
– Det lutar åt att vi lyfter det till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, säger ordförande David Carlson.
Efter alla år, vad är det som gör att ni fortsätter den här kampen?
– Det är vansinnigt att man kan få lov att bygga med oprövad teknik på en fornlämning, innan tillståndet har vunnit laga kraft. Det har det fortfarande inte gjort. Men inblandade myndigheter duckar hela vägen för det.
Samtidigt gör rätten också bedömningen att de 186 hål som borrats genom fornlämningen för pålarna som bär upp husen bara utgör en begränsad skada för kulturlagren under. En skada som samtidigt måste vägas mot behovet av nya bostäder, menar man.
– Men vi anser att länsstyrelsen inte gjort en ordentlig avvägning i fråga om att bevara eller bygga nytt från första början, fast det står i lagen. Det är lyxlägenheter, inte ett ålderdomshem eller förskola som är viktigt för samhällsservicen eller invånarna. Sakfrågan gör att ärendet kan bli prejudicerande, säger David Carlson.
Fakta

Detta har hänt

Bygget på Sjögatan i Falsterbo har varit omstritt i många år. Från början handlade planerna om ett hotell på platsen för det gamla strandhotellet, som revs i början på 1970-talet. Senare ändrades detta till bygge av 21 bostadsrätter i sex huskroppar på upp till fyra våningar.

Under markytan finns spåren av medeltida stadsbebyggelse. Istället för en dyr utgrävning valde byggherren att täcka över lagren. Flera experter inom arkeologi och historia avrådde av oro för att lagren ändå skulle förstöras.

Gå till toppen