Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Erfarenhet och kunskap tas tillvara i ny demensstrategi

I en lärande organisation tar vi kollektivt ansvar att ta tillvara på all kompetens som finns i förvaltningen, skriver Åsa Ollerstam Lundh.Bild: Fredrik Johansson
På Åsikter (4 maj) uttrycker medarbetare inom avdelningen för ordinärt boende (hemtjänsten) oro för integreringen av de två kvarvarande omvårdnadsgrupper/demensteam i ordinarie hemtjänst. Syftet med integreringen är att få ett gemensamt arbetssätt för en mer strukturerad och jämlik demensvård i hela Malmö.
Läs också Om ett halvår ska demensteamen vara integrerade och vi anställda är oroliga
För att förverkliga detta är avdelningen igång med att forma en handlingsplan kring demensvård. Handlingsplanen är en del av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens övergripande demensstrategi
För att ta tillvara på omvårdnadsgruppernas/demensteamens kompetens och erfarenheter fick teamen en särskild enkät som skickades ut i april. I maj kommer samtliga medarbetare på avdelningen få diskutera sina erfarenheter och vad de anser är viktigt i vården och omsorgen av demenssjuka och för deras anhöriga. Avdelningen kommer i augusti att arbeta vidare med dessa underlag i en gemensam workshop med cirka 200 medarbetare och chefer.
När handlingsplanen är klar i mitten av september har vi en gemensam grund i det fortsatta viktiga arbetet med demensvården. I en lärande organisation tar vi kollektivt ansvar att ta tillvara på all kompetens som finns i förvaltningen. Därför vill vi inte isolera kompetensen i team, den ska tas tillvara i alla våra hemtjänstgrupper.
Arbetet med att integrera omvårdnadsgrupper i den ordinarie hemtjänsten har pågått i några år och vi är nu i slutfasen. Andelen Malmöbor som lever långa liv ökar samtidigt som många äldre drabbas av demenssjukdomar i olika grad. Av de cirka 6 000 Malmöbor som har hemtjänstinsatser har uppskattningsvis 1 500 en demenssjukdom. Mindre än 100 av dem har fått sin hemtjänst av omvårdnadsgrupper/demensteam. Omvårdnadsgrupperna har dessutom samma förutsättningar som andra hemtjänstgrupper när det gäller tid hos varje enskild hemtjänsttagare. Hur många besök en medarbetare gör under en förmiddag baseras på hemtjänsttagarnas behov.
I höst hoppas jag att alla medarbetare har tagit chansen att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet som jag vet finns i vår förvaltning. Tillsammans skapar vi hälsa, vård och omsorgs demensvård.

Åsa Ollerstam Lundh

Avdelningschef ordinärt boende, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Gå till toppen