Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ett bra boende för äldre ska inte vara en klassfråga.”

En äldreombudsman ger inte äldreomsorgen mer resurser, skriver Anders Andersson (V), oppositionsråd i Malmö.

En äldreombudsman i all ära, men äldreomsorgens problem är mycket större än så, skriver Anders Andersson.Bild: ANDERS WIKLUND / TT
När Anders Rubin (S) och Caroline Öwall (L) nu lanserar en äldreombudsman i Malmö sker det samtidigt som tillgången till bra äldreomsorg långt ifrån räcker och där den politik som de för gör äldreomsorgen än mindre tillgänglig för vanliga pensionärer (Aktuella frågor 1/5).
En äldreombudsman i all ära, men äldreomsorgens problem är mycket större än så.
Andelen äldre över 80 år ökar i Sverige och kommer att öka kraftigt de närmaste tio åren, enligt SCB. Resurserna måste då också öka kraftigt om Sverige ska klara en utbyggnad av bra äldreomsorg. Vänsterpartiet menar att det behövs en finansiering som omfördelar, utjämnar klyftor och säkrar en äldreomsorg av hög kvalitet för alla.
Sedan 1980 har andelen 80-åringar och äldre som har någon form av äldreomsorg minskat från 62 till 37 procent i Sverige, enligt ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Resurserna till äldreomsorgen har minskat kraftigt. Siffror från Nationellt kompetenscentrum anhöriga visar att var femte vuxen ger omsorg till någon närstående. Många av de anhöriga är kvinnor som går ner i arbetstid eller slutar förvärvsarbeta på grund av att de vårdar och hjälper en närstående.
Istället för den åtstramning som skett behövs en kraftig utbyggnad av äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska finnas när gamla eller anhöriga behöver den.
Många äldre i Malmö lever i ensamhushåll. Ofta behöver de mer hjälp av hemtjänsten än de som bor tillsammans med andra. En känsla av ensamhet minskar möjligheten till ett gott liv. Kommunen behöver därför särskilt satsa på att motverka social isolering bland äldre. Det behövs fler mötesplatser för äldre och fler äldreboenden med låga hyror. Idag har det politiska styret i Malmö, Socialdemokraterna och Liberalerna, inga planer på nya trygghetsboenden möjliga att hyra för den som har en låg pension. Ett bra boende för äldre ska inte vara en klassfråga.
En bra äldreomsorg kräver kompetent personal och goda arbetsförhållanden.
De politiker som styr Malmö måste:
• Ge personalen möjlighet att göra ett bra jobb och att ha goda framtidsutsikter.
• Se till att utbildad personal söker sig till kommunen och stannar.
•Kräva att SKL har en lönepolitik som motverkar personalbristen.
• Ta hjälp av Malmö universitet för att utbilda högskoleutbildad personal.
• Göra kommunens egna utbildningar till undersköterska och barnskötare mer attraktiva.
Vänsterpartiet har lagt fler förslag i den riktningen, som inte vunnit gehör hos vare sig liberaler eller socialdemokrater. Visst kostar de pengar, men vill vi ha en bra äldreomsorg måste finansieringen lösas.
Vid senaste kommunfullmäktige sade Anders Rubin (S) att Vänsterpartiet alltid förfogar över väldigt mycket mer pengar än alla andra. Detta då vi finansierar god äldreomsorg genom en skattehöjning. Jag uppfattar det som ett hån från Rubin, kommunalråd för vård och omsorg.
I stället för håna och spara ihop till en äldreombudsman borde Rubin ta fram en finansiering som klarar äldreomsorgens utmaningar. För samtidigt som behoven inom äldreomsorgen ökar så har resurserna under lång tid minskat. Problemen inom äldreomsorgen går inte att lösa genom ideliga “effektiviseringar” vilket tycks vara socialdemokraters och liberalers enda svar.
Vänsterpartiet har i riksdagen konsekvent avvisat besparingar på äldreomsorgen. Under förra mandatperioden förhandlade Vänsterpartiet istället fram pengar i statsbudgeten för att höja kvaliteten i äldreomsorgen.
I årets vårbudget föreslår Vänsterpartiet ett jämlikt skattesystem som utjämnar klyftor och säkrar äldreomsorgens och välfärdens finansiering. Vänsterpartiet föreslår också en systematisk och långsiktig satsning på förbättrade löner och arbetsvillkor för personalen inom vård och omsorg.
I Malmö har Vänsterpartiet också budgeterat för en äldreomsorg med bättre kvalitet och bättre arbetsvillkor för personalen. Vi har kommit med flera förslag för en god äldreomsorg och tar alltid fram de ekonomiska resurser som behövs för att förverkliga dem. En äldreombudsman ger inte äldreomsorgen mer resurser.

Anders Andersson

Anders Andersson (V) är oppositionsråd i Malmö.
Gå till toppen