Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Demensteamen behövs när Malmöborna lever längre

Vi är djupt bekymrade över konsekvenserna av en nedläggning av demensteamen, skriver företrädarna för de tre partierna.Bild: Mats Roslund
I Sydsvenskan 4 maj uttrycker 29 anställda i demensteam och hemtjänst i Malmö sin oro över att de tre demensteamen i vår stad ska avvecklas.
Läs också Om ett halvår ska demensteamen vara integrerade och vi anställda är oroliga
Läs också Erfarenhet och kunskap tas tillvara i ny demensstrategi
Vi i den borgerliga gruppen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden delar deras oro, som också framförts i kontakter med olika politiker. Vi har samma uppfattning som de anställda, d v s att demensteamen behövs. Som framhålles i artikeln har nedläggning av demensteam varit negativt för brukarna och fått personal inom hemtjänsten att känna otillräcklighet. Vi är övertygade om att demensteam med engagerade och kompetenta anställda är en värdefull resurs i en äldreomsorg med hög kvalitet. Därför lämnade vi ett förslag till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden med innebörden att de tre demensteamen skulle vara kvar samt att ytterligare två demensteam skulle skapas. Vårt förslag röstades vid nämndens behandling ner av företrädare för Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, och en vänsterpartist avstod från att rösta. Då vårt förslag fick stöd av företrädare för Sverigedemokraterna blev röstsiffrorna 6–6. Men ordföranden, i det här fallet kommunalrådet Anders Rubin (S), har utslagsröst vid lika omröstningsresultat så vårt förslag avslogs.
Vi är djupt bekymrade över konsekvenserna av en nedläggning av demensteamen. Äldre i vår tid lever allt längre och är friskare och aktivare högre upp i ålder än förr. Det är glädjande, men medför tyvärr också att de som drabbas av någon demenssjukdom blir fler. Malmös äldreomsorg och demensvård har redan betydande brister och problem. Det borde ha gjorts en utvärdering av konsekvenserna för brukarna av en avveckling av teamen. Vår uppfattning är att avvecklingen av demensteamen ska avbrytas, och att det behövs en analys av vårt förslag att behålla och utöka demensteamen.

John Roslund (M)

Kay Wictorin (C)

Ragnhild Ståleker (M)

Sonja Jernström (M)

Ewa Langerbeck (C)

Christina Gröhn (M)

Roger Parmstrand (M)

Torsten Elofsson (KD)

Gå till toppen