Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Att bevara eller icke bevara, det är frågan

Ständigt naggas naturen i kanten och en noggrann avvägning mellan kostnad och nytta borde vara en självklarhet, skriver Anja Malmqvist (KD).Bild: Mark Rogers
”Conservatism starts from a sentiment that all mature people can readily share: the sentiment that good things are easily destroyed, but not easily created.”
"Konservatism springer ur en uppfattning som delas av alla vuxna människor: att bra saker är lätta att förgöra, men svåra att skapa."
Ett citat av den brittiska filosofen Roger Scruton sammanfattar en känsla som troligtvis delas av många som är negativa till Svedala kommuns fängelseplaner.
Kanske är det skillnader i värderingar som gör det så svårt att slå en bro mellan åsiktsdikena i fängelsefrågan. Det kommer alltid finnas individer som menar att det är bakåtsträvande att diskutera vad som är värt att bevara. Att vilja förändra i maklig takt och tillämpa försiktighetsprincipen framstår för reformivrare som direkt skadligt.
Istället står modernitet högt i kurs i Sverige, att sälja in nytt och funktionellt går alltid hem. Bara bygg! Så låter det också i fängelsefrågan. Det kan bara vara positivt för Svedala kommun med ett fängelse.
Samma människor kommer fnysa åt tanken att en historisk byggnad har en själ och har svårt att se varför miljarder ska användas till nedbrunna medeltida katedraler.
Under rivningsvågen på 60- och 70-talet fanns ett förakt för det traditionella. Det gamla skulle göra plats för det nya, men visst är vi klokare nu? Visst ser vi att det finns ett behov av eftertänksamhet - att objektiva natur- och kulturmiljövärden förtjänar en rimlig diskussion innan vi jämnar dem med marken?
Finns det verkligen något som är värt att bevara i Svedala då? Ja! Det är inte svårt att tänka sig att det vi i mångt och mycket tar för givet idag, som produktiv jordbruksmark, vackra äldre kulturmiljöer och ett varierat landskap kommer att bli en bristvara. Ständigt naggas naturen i kanten och en noggrann avvägning mellan kostnad och nytta borde vara en självklarhet.
Det är därför högst relevant att ställa sig följande fråga: finns det någon bra anledning till varför en fängelsebyggnad inte hellre kan ligga i ett industriområde, eller en annan plats där miljö- och djurliv redan är utplånat? En plats i regionen som inte skadar de estetiska värdena, framtida matförsörjning och biologisk mångfald?
Man kan vända på det. Är det självklart att en storanstalt gör sig extra bra i Svedalas natur? Att Svedalas befolkning har ett särskilt ansvar för Kriminalvårdens lokalförsörjning?
Att tiga still och acceptera ett dåligt underbyggt förslag är inte en solidarisk handling. Genom att rösta nej till fängelse tar vi ansvar för kommande generationer och förvaltar våra tillgångar väl.

Anja Malmqvist

Partiavdelningsordförande, Kristdemokraterna i Svedala
Gå till toppen