Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: I kunskapsstaden Lund får stadens egna grundskoleelever stå tillbaka

”Får vi plats? Hur ska detta gå ihop rent schematekniskt? Vad händer med åk 6-elever från Palettskolan och Vårfruskolan som delvis undervisas hos oss?” Personalen på Svaneskolan har många frågor om den närmaste framtiden.Bild: Ingemar D Kristiansen
I Sydsvenskan (den 26 april) kan man läsa artikeln ”Svaneelever föreslås evakueras till Lerbäck”, skriven av Sara Martelius.
Återigen sätter personalen på Svaneskolan kaffet i vrångstrupen. Artikeln handlar om att barn- och skolförvaltningen i Lund presenterar ett av flera förslag för barn- och skolnämnden och som i korta drag går ut på att Svaneskolans elever och personal eventuellt ska flytta in i tillfälliga lokaler vid Lerbäckskolan från och med läsåret 20/21. I artikeln säger ordförande i barn- och skolnämnden Mia Honeth (L) att en evakuering för Svaneelever och Hedda Anderssonelever inte har varit något man kunnat förutse samt att Parkskolan fortfarande ska renoveras enligt tidigare beslut.
Vi har naturligtvis många synpunkter och frågor på detta men ingen av våra närmsta chefer kan svara och kommunikationen mellan de beslutande enheterna och oss existerar inte. Inte en enda gång har förvaltningarna undersökt vad vi tycker eller lyssnat på våra åsikter i ärendet.
Den långdragna processen kring flytten av Svaneskolan har pågått i många år. Det har skrivits artiklar och insändare, det har demonstrerats och bildats Facebookgrupper. När beslutet om att Svaneskolans byggnader skulle rivas kom, var det många som ifrågasatte detta eftersom kommunen nyligen renoverat taket och ventilationssystemet för flera tiotals miljoner kronor. Personal från vår skola, rektorer och elever diskuterade och planerade sedan för ”Skola 2400”, en grund- och gymnasieskola under samma tak. Ytterligare en planeringsprocess med lärare, rektorer, arkitekter, lokalsamordnare drog igång sedan det nu beslutas att Svaneskolan ska flytta till Parkskolan istället. Senare får vi reda på att Parkskolans påbörjade renovering får vänta eftersom arkeologiska utgrävningar måste göras först.
Via lärare på Hedda Anderssongymnasiet har vi fått veta att deras gymnasister ska flytta in på Parkskolan till hösten eftersom Svaneskolans källarplan blir för trångt. Under hur många år ska de husera på Parkskolan? Och om Parkskolan ska renoveras efter att Hedda Anderssoneleverna flyttat ut, när får vi då tidigast flytta in?
Om Svaneskolans elever och personal ska husera i ”paviljonger” på Lerbäckskolan så finns det många faktorer att ta hänsyn till. Förvaltningarna hävdar att vi ska kunna använda specialsalar och matsal på Lerbäckskolan samtidigt som personal där hävdar att de är trångbodda redan. Får vi plats? Hur ska detta gå ihop rent schematekniskt? Vad händer med åk 6-elever från Palettskolan och Vårfruskolan som delvis undervisas hos oss? Och är det försvarbart att låta elever med idrottsprofil få längre väg mellan träning och skola?
I kunskapsstaden Lund får alltså grundskoleeleverna från staden stå tillbaka för gymnasieelever. Många gymnasister kommer från andra skånska kommuner och genererar vinst åt Lunds kommun genom det interkommunala frisöks- och ersättningssystemet. En väsentlig faktor i placeringen av Hedda Anderssongymnasiet har därför varit placeringen nära Lund C. Med andra ord får Svaneskolans elever och personal finna sig i att försvinna till … ja, någon annanstans. Vad som verkar svårt för beslutsfattarna och tjänstemän att förstå är det faktum att gymnasiestudier grundar sig på tidigare grundskolestudier och att goda grundskoleresultat till stor del beror på faktorer som trygghet, studiero och kontinuitet samt ett fungerande, samspelt och motiverat kollegium. Faktorer vi befarar kommer att administreras bort.
Svaneskolan är den enda högstadieskolan som ligger centralt i stadskärnan i Lund. Vi undrar naturligtvis varför grundskolan verkar dra det kortaste strået och varför förvaltningarna anser att de kan bolla runt elever och personal utan en tanke på deras övergripande arbetsmiljö. Nyintag av elever fortgår, men hur länge? Man kan också undra hur kommunikationen och samarbetet mellan berörda förvaltningar fungerar. Och hur tänker nämnderna? Hur var det egentligen med ”för barnets bästa”? Vi ska inte glömma bort att grundskolan är obligatorisk medan gymnasieskolan är frivillig.

Bodil Andersson

Anders Barfod

Therese Beer

Mona Bevréus

Astrid Deppert

Lottie Dahlin

Markus Ebbinghaus

Susanne Fredriksson

Ursula Fackler

Anna Grelinder

Johan Grenthe

Zi-Eun Hagnell

Marit Harviken

Emmy Helander

Åsa Hed

Magnus Herrlin

Ankie Holm

Annika Jonsson

Erika Kendrup

Jessica Lundquist

John Lundquist

John Löfgren

Lisa Lönn Hopper

Christine Mattsson

Veronica Monell

Rebecca Nelsson Jansåker

Kent Nilsson

Charlotte Nordenfelt

Anders Olsson

Fredrik Oxlin

Ann-Sofi Pettersson

Ingemar Rosberg

Björn Svensson

Ulrika Svensson

Maria Wallin

Liselotte Zetterlund

Personal på Svaneskolan
Gå till toppen