Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Privat vård och tillfälligt boende ska kapa köer

Det nedlagda äldreboendet Erlandsdal i Svedala öppnas igen och beslutet skjuts på framtiden om, var och när ett nytt äldreboendet ska byggas. Dessutom öppnar politiska majoriteten för mer privat äldreomsorg.

Fastigheten på Pilspinnaregatan stängdes som äldreboende 2009 och har sedan fungerat som grupp- och flyktingboende. Nu sluts cirkeln när äldreomsorgen åter kan flytta in i byggnaden nästa år.Bild: Mats Amnell
Den äldre befolkningen i Svedala kommun växer och med det behovet av platser i äldreboenden.
För tillfället råder någorlunda balans mellan utbud och efterfrågan sedan kommunen i början av året öppnade en ny avdelning med åtta platser på Toftaängen i Svedala.
Men balansen är tillfällig. Beräkningar från socialförvaltningen visar att det finns cirka 900 kommuninvånare som är 80 år eller äldre. Om tio år kommer de att vara cirka 1 350.
Det gör att behovet inom särskilt boende väntas öka med cirka fem platser per år.
Utöver det har Arbetsmiljöinspektionen ställt krav på att det befintliga äldreboendet Holmagården måste byggas om för 25 miljoner kronor. Under ombyggnaden måste delar av boendet utrymmas.
Per Mattsson (M) är ordförande i socialnämnden i Svedala.Bild: Moderaterna
I slutet av 2018 ansåg socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) att det brann i knutarna att fatta ett beslut om var och när ett bytt äldreboende kan byggas.
Nu skjuts beslutet upp. Istället väljs en tillfällig lösning när det tidigare äldreboendet Erlandsdal åter öppnas med åtta platser. Det dåvarande boendet på Pilspinnaregatan stängdes för tio år sedan och fastigheten har sedan dess fungerat som grupp- och flyktingboende.
– Det kommer att ta tid att få till bygget av ett nytt äldreboende. Då valde vi att öppna Erlandsdal som tillfälligt boende. Det bör kunna ske i början av nästa år, säger Per Mattsson.
Toftaängens äldreboende i Svedala har 40 platser och kan få ytterligare 8-16 genom tillbyggnader.Bild: Mats Amnell
Samtidigt öppnar socialnämnden för möjligheten att köpa platser i privata boenden genom att tillsätta en utredning enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Den innebär att kommunen sluter avtal med en eller flera privata vårdföretag om att tillhandahålla platser i äldreboende.
Den som beviljats rätt till plats i äldreboende av kommunen kan sedan välja om hen vill ha plats på ett kommunalt boende eller på något av de privat som godkänts av kommunen.
Valfrihetssystemet förutsätter att det finns privata boenden i kommunen.
– Målet är att vi någon gång i höst ska kunna fatta beslut om införandet, säger Per Mattsson.
Äldreboendet Holmagården ingår i Svedalas komplicerade omsorgspussel. 46 platser finns idag och ytterligare 20 kan tillkomma genom en utbyggnad. Samtidigt måste fastigheten byggas om och delvis utrymmas medan arbetena pågår.Bild: Mats Amnell
Bygget av ett privat äldreboende på Segestrand i Svedala är redan planerat. Byggföretaget Veidekke planerar byggstarten till början av 2020 och att boendet ska kunna stå klart cirka 1,5 år senare. Projektet innefattar 20 trygghetslägenheter för äldre och ett äldreboende med 36-40 platser.
Det är också möjligt att kommunen parallellt bygger ut äldreomsorgen i egen regi. Under våren har socialförvaltningen låtit en konsult undersöka olika alternativ .
Nyligen presenterades följande förslag på ny- och tillbyggnader:
• 20 nya platser på Holmagården
• 8-16 nya platser på Toftaängen
• 6-8 platser på Solgården i Klågerup
• Ett inte specificerat antal platser i det planerade bostadsprojektet Svea Park på Sveagatan i Svedala
Kommer ni att klara att tillgodose behovet av plats i äldreboende framöver?
– Ja, det räknar jag med. I och med att vi öppnar Erlandsdal får vi en respit på ett, eller ett och ett halvt år, säger Per Mattsson.
Solgårdens äldreboende i Klågerup har idag 33 platser. Enligt kommunens utredning kan ytterligare 6-8 tillkomma genom en tillbyggnad.Bild: Mats Amnell
Gå till toppen