Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Kjell vet äldsta namnet på Baras dammar

Dubbeldammarna eller Tvillingdammarna – vilken är den rätta benämningen på Baras parkområde?
–Ingetdera, menar Kjell borgström, 84, som känner till det namn som är äldre än hela Bara villastad!

Kjell Borgström flyttade till Bara 1966. Då var området kring dammarna odlingsmark och traktens äldre personer använde ett helt annat namn än dagens om det två vattensamlingarna.Bild: Mats Amnell
Den som läser på Svedala kommuns hemsida märker att det där är Dubbeldammarna som gäller. Men när det bjuds in till valborgsfirande på nätforumet Baraportalen sker detta vid Tvillingdammarna.
En bekant till undertecknad som vuxit upp i Bara hävdar bestämt att det Dubbeldammarna är rätt. Den som söker på den nätbaserade karttjänsten Google maps kan läsa att sjöarna kallas Tvillingdammarna.
Båda namnen används i olika artiklar i lokalpressen och när vi frågar Ann-Magreth Albin, Barabo sedan 43 år, är beskedet att båda namnen används med en liten övervikt för Dubbeldammarna.
Sydsvenskan ber Mathias Strandberg, forskningsarkivarie, institutet för språk och folkminnen i Göteborg, att leta efter tidigare namn på dammarna i arkiven. Det visar sig vara svårt.
”Namn saknas i samlingarna. Jag kan inte se de aktuella dammarna på häradsekonomiska kartan från 1910–15, så de torde vara sentida. De fanns där dock redan innan samhället anlades, vilket syns på Lantmäteriets ortofoto från 1960-talet”, skriver han i ett mejl.
En som visar sig veta är 84-årige Kjell Borgström. Han flyttade till Bara 1966 och drev under många år ortens bilverkstad.
Då var den första delen av dagens villasamhälle närmast Malmövägen precis färdigbyggt. I övrigt var dagens samhälle jordbruksmark. Av äldre ortsbor fick han höra om ett annat namn på dammarna än de som brukas idag.
– De hette Torrnagerdammarna eller Torrnagerkärren som ungefär betyder dammar eller kär vid den torra marken dammar. Jorden var torr på den platsen eftersom den var utsatt för vinden, säger han och fortsätter.
– Tvillingdammarna eller Dubbeldammarna blev arbetsnamn när man byggde området. Folk tyckte nog att det var lättare att säga de namnen. Numera tror jag knappt det finns någon som minns det gamla namnet.
Men Kjell Borgström är en man som tycker att äldre namn bör bevaras för att förmedla kunskap om det förflutna till framtiden.
2012 lämnade han in ett medborgarförslag till Svedala kommun om att låta dammarna få tillbaka sitt ursprungliga namn. I kommunhuset blev förslaget liggande i fem år innan kommunfullmäktige våren 2017 avslog det.
Motiveringen löd att restriktivitet ska tillämpas med namnändringar. Troligen, hette det, var de nya namnen så etablerade att folk skulle fortsätta att använda dem oavsett om politikerna sagt ja till förslaget.
När Sydsvenskan redogör för vad Kjell Borgström berättat för forskningsarkivarien Mathias Strandberg bli han nyfiken. Framförallt på n:et i Torrnagerdammarna.
”Det var intressant! Jag är dock tveksam till tolkningen. Det har ju funnits flera vatten i närområdet, så frågan är hur torr åkermarken har varit. Och varifrån kommer n:et om förleden har med adjektivet torr att göra? Kanske är det snarare fråga om växtbeteckningen torn”, funderar han.
Längre kommer vi inte i sökandet efter dammarnas ursprungliga benämningar.
Baras två små sjöar skiljs av landfast gångväg med bro på mitten. Kjell Borgström minns ur det såg ut innan Bara villastad byggdes.Bild: Mats Amnell
Gå till toppen