Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ojämlikheten inom universitetsvärlden är oacceptabel.”

Hela det system och den kultur som råder inom universitetsvärlden måste förändras i grunden så att kvinnors insatser värderas på samma sätt som mäns.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kerstin Tham vid 
Malmö universitets doktorspromotion på Malmö Live

.

Bild: Patrick Persson

Annons

Det skriver Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Universitet och högskolor ska genom utbildning och forskning driva kunskapsutveckling, bidra till att lösa samhällsutmaningar, utgöra en kritisk röst och fungera som en framåtblickande kraft. Det gör att de måste behandla kvinnor och män likvärdigt och se till att kvinnor och män kan göra karriär på lika villkor. Men idag är akademiska miljöer djupt ojämställda – inte bara i Sverige utan också i övriga Europa.

Trots att majoriteten av förstaårsstudenterna är kvinnor i Sverige och Europa är männen i majoritet på topposterna som professorer och rektorer på universiteten. Samhället går därmed miste om framstående forskning som skulle ha utförts av kvinnor, liksom kvinnligt ledarskap med nya perspektiv och värden.

Annons

Att kvinnor behandlas annorlunda på universitet och högskolor har många orsaker. Ibland beror det på omedvetna fördomar. Det handlar om orättvisa arbetsvillkor där kvinnor har sämre möjligheter att göra akademisk karriär. Här framstår universitetsvärlden som betydligt sämre än övriga arbetsmarknaden. Forskning visar hur kvinnor missgynnas i rekryterings- och urvalsprocesser efter doktorsexamen och vidare i den akademiska karriären.

Annons

Statistik från EU visar också att mäns forskningsansökningar värderas högre och att fler män både söker och får större forskningsanslag. Det förekommer att kvinnodominerade forskningsområden, som till exempel utbildnings- och hälsovetenskap, får betydligt mindre forskningspengar.

I början av denna vecka är ett 80-tal kvinnliga rektorer och vicerektorer från olika universitet i Europa samlade på Malmö universitet. Vi ingår i nätverket EWORA, European Women Rectors Association, där vi diskuterar hur vi ska få bukt med ojämställdheten inom den akademiska världen. Vi diskuterar, försöker hitta angreppssätt och lär av varandra.

Det finns kvinnliga universitetsrektorer i 24 av Europas 46 länder, men enbart vid 14,3 procent av universiteten. Dessutom råder det ett tydligt samband mellan få kvinnliga rektorer och få kvinnliga professorer.

I april kom stiftelsen Allbrights rapport Vetenskapsmannen inte kvinna som visar att de kvinnliga professorerna utgör bara cirka 30 procent av professorskåren i Sverige. Jobbet som universitetslärare präglas av hård konkurrens. Det gäller att söka och få forskningspengar, publicera vetenskapliga artiklar och böcker och vara synlig i den offentliga debatten, annars bromsar karriären.

Annons

För att en förändring ska ske måste:

• De män som finns i den akademiska världen släppa in kvinnor i strategiska nätverk och inte hålla varandra om ryggen, och framhålla kvinnors prestationer.

Annons

• Kvinnor få tid att forska genom att alla hjälps åt med sysslor som inte är lika meriterande, till exempel delta i olika möten och vikariera för kolleger när det gäller undervisning.

• Kvinnliga ledare gå i bräschen för mer jämställda akademiska karriärvägar och forskningsmiljöer. Alla ska bedömas utifrån sina meriter och inget annat. Miljöer som upprätthåller makt, hierarkier och härskartekniker måste försvinna..

• Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier upphöra.

• Ansökningar anonymiseras, så att vilket kön den sökande har inte spelar någon roll, och rekryteringsprocesser professionaliseras. Viktigt är också hur texter i annonser för nya tjänster utformas, och tydliga mål och uppföljning.

• Rektorer bedriva ett påverkansarbete gentemot beslutsfattare så att forskningsanslagen även ökar inom kvinnodominerade forskningsområden.

• Kvinnors forskning bedömas som lika värdefull som mäns. Kvinnliga forskare måste anlitas som experter i högre utsträckning och höras i det offentliga samtalet.

Den ojämlikhet som finns inom universitetsvärlden är oacceptabel. Hela det system och den kultur som råder måste förändras i grunden så att kvinnors insatser värderas på samma sätt som mäns.

Kerstin Tham

rektor vid Malmö universitet och professor i arbetsterapi

Fakta

Spansk premiärminister får pris

EWORA delar idag, måndag den 13 maj, ut ett särskilt pris till den spanska premiärministern Pedro Sánchez för den mest jämställda regeringen i Europa. Spaniens vetenskapsminister Dr Pedro Duque tar emot priset i Niagara, Malmö universitet kl 17.30.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy