Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Affischkampanjen vilar på lösa argument

Brith Aspenlind vänder sig emot Emmaus Björkås beskrivning av Israels politik som apartheid.Bild: Oded Balilty
Emmaus Björkås affischkampanj mot Israel som en apartheidstat vilar på lösan sand. Ordförande Mikela Lundahl Hero lägger dimridåer kring aktuella FN-dokument i sitt svar i Sydsvenskan 6 maj.
Segregering och diskriminering utifrån ras är apartheid och utgör ett brott mot mänskligheten, enligt International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid ( ICSPCA ). Konventionen som Mikela Lundahl Hero tar upp, signerades av 109 stater av vilka minst 50 är skurkstater som själva platsar in. 86 stater har avstått från att signera, däribland alla västländer inklusive Sverige. ICSPCA har alltså bara definierat begreppet apartheid, inte bedömt Israel som rasåtskiljande.
Däremot har 18 muslimska stater - utifrån denna definition - anklagat Israel just för apartheid.
UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) består av fem afrikanska stater, samt 13 på Arabiska halvön och runt Israel. Rapporten klassar Mellanösterns enda demokrati som en apartheidstat, men tiger om andra. Hela 177 stater antog den inte.
Talespersonen för FN, Stephane Dujarric, meddelade att FN tog totalt avstånd från den. Ändå sprids den med syfte att svärta ner det enda landet i området med återkommande demokratiska val och där korrupta politiker döms.
Fatah och Hamas vägrar acceptera Israels existens och bekrigar civila och staten utifrån devisen ”en gång muslimskt, alltid muslimskt”. Då inte något fredsavtal existerar befinner sig kontrahenterna i en situation med behov av vissa krigslagar. Läget i Sydafrika uppkom under mestadels fred med grannarna och gällde hudfärg.
Israel styr inte hela ”Palestina”, vilket Mikela Lundahl Hero hävdar. Israel lämnade Gaza 2005. Det historiska Judéen och Samarien delades enligt Osloavtalet i område A kontrollerat av araberna, B med 22 procent fördes senare över till dem, medan C ligger under Israels ansvar.
Att som Emmaus Björkå klassa Israel i nivå med sydafrikansk apartheid är ett manipulativt försök att få folk att tro att FN står bakom denna bedömning. Det är osakligt och Emmaus Björkå borde i ett så känsligt läge som Mellanöstern befinner sig i vara mer varsam med etiketter. Vi är eniga vad gäller palestiniernas svåra situation, men den beror mest på deras usla ledare.

Brith Aspenlind

Malmö
Gå till toppen