Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Avskedad BMC-forskare stämmer Universitetet i Arbetsdomstolen

Forskarens fackförbund, Sulf, menar att processen som ledde till avsked är rättsosäker – och att grund saknas för avsked.

Den 8 november 2018 fattade Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz beslut om att fälla den kvinnliga forskaren på BMC för oredlighet i forskning.
Beslutet hade föregåtts av en lång och infekterad konflikt mellan forskaren och en av hennes kollegor på den gemensamma arbetsplatsen, där hot och trakasserier förekommit.
Oredligheten – alltså forskningsfusket – hade enligt gängse ordning hanterats av särskilda, externa utredare under drygt ett år.
Efter fällningen beslöt Universitetets personalansvarsnämnd att forskaren skulle avskedas med omedelbar verkan. Så skedde den 6 februari i år.
Forskaren har genomgående hävdat sin oskuld, samt även haft invändningar mot den granskningsgrupp som lämnade rekommendationen till rektor att hon skulle fällas för oredlighet.
Den 15 februari inledde den avskedade forskaren en tvisteförhandling med Universitet om anställningen, en process som dock avslutades i oenighet för några veckor sedan.
Läs också Dödshot, forskningsfusk och livvakter – sanningen bakom hoten på BMC
Läs också Medicinska fakulteten avskedar fuskande forskare
Under måndagen, 13 maj, valde Sulf och forskaren därför att gå vidare och stämma Universitetet i Arbetsdomstolen. I sin stämning yrkar Sulf på att avskedet av forskaren ogiltigförklaras, samt att hon kompenseras med full lön för den tid som gått sedan avskedet, och tillerkänns ytterligare 150 000 i skadestånd.
Sulfs uppfattning är att det är osäkert om oredligheten alls bevisats, samt att beslutet om avsked inte tagits på ett rättssäkert sätt.
Eftersom så är fallet saknas skäl för avsked, menar forskarens fackförbund.
– För att få tillämpa avsked måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. I detta fall finns flera frågetecken, säger förbundsjuristen Susanna Källström till tidningen Universitetsläraren, som först rapporterade om AD-stämningen.
Beslutet att avskeda bygger på en process där arbetsgivaren både utreder och beslutar om påföljd. Med dagens regelverk kan inte heller beslutet – som alltså kan få dramatiska konsekvenser för den enskilde – överklagas.
– Förbundet försvarar rätten att bli företrädd och rätten att få sin sak prövad i domstol, säger Susanna Källström till Universitetsläraren.
Arbetsdomstolens handläggning är ofta utdragen. I ärenden som går ända till huvudförhandling (rättegång) tar det i genomsnitt ett år till dom meddelas.
Gå till toppen