Annons

Annons

Annons

E22 breddas

Insändare
Genom beslutet undviker vi kaos på E22 och inne i Lund

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är för att undvika trafikinfarkt och de miljöfarliga utsläpp som blir följden av detta som en bred majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom en ny avfart vid Ideon samt en filutbyggnad mellan Gastelyckan och Lund Norra, skriver Philip Sandberg (L).

Bild: Bengt Arvidson

Annons

I en text i Sydsvenskan den 13 maj ondgör sig Vänsterpartiets ersättare i Lunds tekniska nämnd Steingrimur Jonsson över att jag som kommunstyrelsens ordförande uttalar höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet samtidigt som en bred majoritet i kommunfullmäktige röstade för en utbyggnad av E22 med en ny avfart vid Ideon.

Annons

Annons

E22 genom Lund är redan idag högt belastad. I takt med att Brunnshögsområdet byggs ut med nya bostäder och verksamheter och världsledande forskningsanläggningar tar form vid spårvägens slutstation riskerar Lunds norra avfart att överbelastas. Detta eftersom trafikanter söderifrån som ska till de samtidigt kraftigt expanderande Ideon och Medicon Village också måste köra till samma avfart och sedan ta sig ner till sina mål. Det är för att undvika denna trafikinfarkt och de miljöfarliga utsläpp som blir följden av detta som en bred majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom en ny avfart vid Ideon samt en filutbyggnad mellan Gastelyckan och Lund Norra. Dock inte Vänsterpartiet.

Nästa sommar kommer även spårvägen att börja trafikera sträckan från Lund C, förbi Ideon och upp till Brunnshög. Det kommer, precis som Steingrimur Jonsson (V) i sin text tar upp att jag tidigare sagt, att förbättra möjligheterna för såväl Lundabor som pendlare från andra kommuner att på ett klimatsmart, säkert och snabbt sätt ta sig kollektivt genom Lund. Det kommer även att öka attraktiviteten att bo och driva verksamhet i närheten av spårvägen. Den kommer däremot inte att lösa trafiksituationen vid E22. Här behövs ytterligare åtgärder.

Annons

Genom det aktuella beslutet undviker vi ett trafikkaos både på E22 och i Lunds stadstrafik mellan Lund Norra och Ideon med ökade utsläpp som följd. Samtidigt förenklar vi för boende och de viktiga innovationsinriktade företagen i området som skapar tusentals nya arbetstillfällen. På så sätt tar vi ansvar för både miljön och Lunds framtida konkurrenskraft.

Philip Sandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Lund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan