Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Så här har vi räknat ut besparingarna

Under budgetfullmäktige i juni bestämmer kommunfullmäktige hur mycket varje nämnd ska få för att bekosta verksamheten som bedrivs av nämndens förvaltning. För exempelvis barn- och skolnämnden är verksamheten i huvudsak kommunens grundskolor och förskolor.
Den tilldelade summan pengar kallas ”ram”.
Enligt det budgetförslag som den styrande Lundakvintetten presenterat måste verksamheterna spara väldigt mycket pengar nästa år. Men besparingarna ligger till stor del gömda i den budgetmall som kommunens ekonomer tagit fram.
För att visa hur stora besparingarna egentligen är har vi räknat ut hur mycket pengar nämnderna skulle ha fått, om inte de dolda besparingarna fanns.
Det finns tre lager av dolda besparingar:
• Nämnderna måste göra årliga ”effektiviseringar”. Dessa innebär besparingskrav på mellan 1 och 2 procent varje år.
• Nämnderna ersätts inte alls för personalens ökade lönekostnader. Inte heller får de mer pengar för förväntade prisökningar. I vår uträkning har vi tittat på hur mycket kommunens ekonomer räknar med att pris- och löneökningarna ska bli utifrån Konjunkturinstitutets beräkningar, men inte (som kommunekonomerna gör) skalat bort en halv procentenhet från Konjunkturinstitutets siffror.
• Nämnderna får inte full kompensation om de får mer verksamhet. Kostnaden ersätts endast till 75 procent. Om antalet skolbarn blir 20 fler ersätts alltså barn- och skolnämnden bara för 15 elever.
Vi har adderat de dolda besparingarna med budgetmallen för att få fram en summa som visar hur mycket pengar nämnden skulle ha fått, om den inte varit tvungen att spara. Därefter har vi jämfört denna summa med den summa som Lundakvintetten vill ge nämnden, och på så sätt fått fram hur mycket kvintetten vill spara på varje nämnd.
Förutom besparingarna i nämndernas verksamhet som finns med här finns det även vissa andra besparingar i Lundakvintettens budget. Exempelvis ska 2 miljoner kronor sparas på att minska andelen ekologisk mat.
Gå till toppen