Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lunds kommuns budget för 2020

Skattehöjning ska ge MP pengar till skola och förskola

Miljöpartiet föreslår en skattehöjning på 25 öre, framför allt tänkt att ge pengar till barn- och skolnämnden. Partiet har flera förslag på nysatsningar inom kultur- och fritidsområdet, men uppnår inte kommunens finansiella mål.

”Den absoluta merparten av den skattehöjning vi föreslår går till barn- och skolnämnden”, säger oppositionsrådet Karin Svensson Smith (MP)Bild: Ingemar D Kristiansen
Som Sydsvenskan tidigare har berättat har MP gjort upp med Lunds styrande kvintett om stora delar av budgeten för 2020, inklusive de tre stora utgiftsområdena vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.
De båda MP-topparna Karin Svensson Smith (MP) och Axel Hallberg (MP), som på fredagen presenterade resten av partiets budget, motiverar uppgörelsen med Lundakvintetten bland annat med att den minskar SD:s inflytande och med att Höjeådalen blir naturreservat.
MP ger i sitt budgetförslag, frånsett de nämnder där man samarbetar med Lundakvintetten, pengar för beräknade pris- och löneökningar, dock med en halv procentenhet bortskalat från Konjunkturinstitutets bedömning.
Däremot ger man inte, precis som Lundakvintetten, full kompensation till nämnderna när deras verksamhet ökar. Det betyder exempelvis att om antalet skolbarn blir 20 fler får barn- och skolnämnden bara ekonomisk kompensation för 15.
MP behåller också de årliga sparkrav, kallade effektiviseringar, som infördes för några år sedan.
Partiet vill höja skatten med 25 öre per intjänad hundralapp.
– Den absoluta merparten av den skattehöjning vi föreslår går till barn- och skolnämnden, säger Karin Svensson Smith.
MP vill försöka nå målet på max 11 barn i småbarnsgrupperna på förskolan och max 15 barn i grupperna med lite äldre barn.
– Vi kommer inte ända dit med vårt budgetförslag, men vår målsättning är att successivt öka anslaget tills man når målet, säger Karin Svensson Smith.
– Det är mycket bättre för barnen med mindre grupper. Det blir färre sjukdomar och mindre slitsamt för personalen.
Även i skolan vill man sträva efter ett riktmärke: 25 barn i varje klass.
Inom miljö- och klimatområdet föreslår partiet bland annat att en del av Lunds klippta gräsmattor ska ersättas med ängar, vilket ska bidra till ökad biologisk mångfald och spara pengar när man slipper att klippa gräset.
Inom kultur- och fritid har MP flera förslag, bland dem:
• En pott pengar som föreningar ska kunna ansöka om för att genomföra satsningar som ska få flickor att fortsätta att idrotta när de når tonåren.
• 1,5 heltidstjänst för att arbeta med konstgräsplanerna. Dels för att på sikt kunna byta ut de giftiga gummigranulaten som används som fyllnadsmaterial, dels för att – under tiden – hitta lösningar för att granulaten inte ska spridas i naturen.
• Successiv sänkning av avgiften till kulturskolan under tre år, från dagens 1 100 kronor till 700 kronor.
MP:s budgetförslag landar på plus 94,6 miljoner kronor, vilket är drygt 40 miljoner kronor under Lunds kommuns finansiella mål om två procents överskott.
Gå till toppen