Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Vi i Liberalerna i Skåne vill driva vårt eget parti framför oss.”

Liberaler har tagit strid för kvinnors och mäns lika rättigheter i över hundra år. Och det finns mer att göra, skriver Louise Eklund, Camilla Mårtensen, Malin Henriksson och Inger Tolsved Rosenkvist, företrädare för Liberalerna i Skåne.

Liberala pionjärer som Anna Whitlock, Selma Lagerlöf, Elin Wägner och Karolina Widerström förde en outtröttlig kamp för ett demokratiskt Sverige där alla, också kvinnor, skulle kunna delta i det politiska livet på lika villkor, skriver artikelförfattarna.
Den 24 maj 1919 är ett viktigt datum i Sveriges historia. Då klubbade riksdagen det första grundlagsändringsbeslutet om att införa kvinnlig rösträtt. Äntligen hade riksdagen beslutat att ”upptaga den svenska kvinnan som medborgare i samhället”, som organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, uttryckte saken.
Under liberal ledning hade LKPR i flera år drivit på för kvinnors rösträtt och valbarhet. Liberala pionjärer som Anna Whitlock, Selma Lagerlöf, Elin Wägner och Karolina Widerström hade fört en outtröttlig kamp för ett demokratiskt Sverige där alla, också kvinnor, skulle kunna delta i det politiska livet på lika villkor.
Idag, hundra år senare, känner vi som liberaler både stolthet och tacksamhet när vi tänker på dem som drev igenom demokratiseringen av Sverige. Vi kan också konstatera att dagens Sverige – tack vare ett århundrade av viktiga liberala frihetsreformer – hör till världens mest jämställda länder.
Men det finns mer att göra. Den ekonomiska makten är fortfarande ojämställt fördelad och det finns omotiverade könsskillnader i mäns och kvinnors hälsa. Vi ser också med oro hur abortmotståndare vädrar morgonluft i USA och Europa.
Även i vårt land finns det krafter som vill begränsa kvinnors rätt att bestämma över sin kropp. Det kan vi som liberaler aldrig acceptera. Kampen för jämställdhet och kvinnors frihet måste fortsätta.
Liberalerna i Region Skåne ser tre områden som särskilt viktiga.
1. Kvinnors hälsa
Kvinnor får sämre vård än män vid exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Samtidigt prioriteras sjukdomar där kvinnor är överrepresenterade lägre av sjukvården. Det har bland annat Jämställdhetsutredningen, som häromåret lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen, visat. För oss liberaler är det självklart att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård på lika villkor. Därför ska kunskap om jämställd vård vara en integrerad del av vårdpersonalens utbildning. Det behövs mer forskning om kvinnors hälsa.
Kvinnor som väljer att göra abort ska känna sig trygga i att få den vård och det stöd som de har rätt till. Liberalerna slår vakt om den nuvarande abortlagstiftningen och säger nej till samvetsfrihet för vårdpersonal.
Det behövs också satsningar som förbättrar eftervården av de kvinnor som drabbats av förlossningsskador. Här vill vi i Liberalerna i Skåne driva vårt eget parti framför oss. I en motion till höstens landsmöte föreslår vi bland annat att alla kvinnor ska ha samma tillgång till specialistteam för diagnostik, behandling och uppföljning vid en bäckenbottenskada i samband med förlossning. Idag finns det bara två specialistcentrum för svåra förlossningsskador i Sverige. Det är inte rimligt.
2. Arbetsmarknaden
Män dominerar på ledande uppdrag i arbetslivet, trots att kvinnor har högre utbildning. Kvinnor har ofta yrken med dålig löneutveckling och små möjligheter till att göra karriär. Till det kommer att kvinnor tar ut över 70 procent av föräldrapenningdagarna och över 60 procent av vab-dagarna.
Det behövs fler kvinnor där pengarna finns och fler män där barnen finns. Lönerna måste upp i kvinnodominerade yrken, till exempel genom förbättrade möjligheter både när det gäller att göra karriär och att välja mellan privata och offentliga arbetsgivare.
Vi ser också ett behov av en modern och mer jämställd föräldraförsäkring. Det ska vara möjligt att välja mellan två spår: färre dagar med 100 procent av lönen (upp till taket) eller lite fler dagar med 70 procent i ersättning. Ett sådant system behåller tryggheten men ger kvinnor större möjlighet att kombinera familjebildande med en positiv löneutveckling och jobbkarriär.
3. Pensionerna
Dagens pensionärer har jobbat sina flesta år på en mansdominerad arbetsmarknad. Kvinnor har ofta mycket lägre tjänstepension än män och de allra flesta fattigpensionärer är kvinnor. Liberalerna vill att en större andel av pensionen ska ingå i bodelningen och delas upp mellan makarna vid en skilsmässa. Det skulle öka jämställdheten och stärka den ekonomiska friheten för kvinnliga pensionärer.
Liberaler har tagit strid för kvinnors och mäns lika rättigheter i över hundra år. Det kommer vi att fortsätta göra.

Louise Eklund (L)

Regionråd i Skåne

Camilla Mårtensen (L)

Ordförande för Skånes universitetssjukhus

Malin Henriksson (L)

Ordförande för lasarettet i Ystad

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Ordförande för Region Skånes servicenämnd
Gå till toppen