Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Jobb ställdes mot trygghet när Svedala sade nej till fängelse

Svedalaborna röstar med stor majoritet nej till ett fängelse i kommunen.
Enligt den preliminära rösträkningen röstade 6 876 personer nej mot 2 721 ja-röster.

Wilma Mattsson var en av många som röstade nej. Hon oroas över vad en fängelseetablering kan innebära för tryggheten i Svedala. Hennes slutsats är att en eventuell förändring inte kommer att vara till det bättre.Bild: Patrik Renmark
Det preliminära resultatet visar att nej-sidan fick 67,5 procent av rösterna mot 26,7 procent för ja-sidan. Skillnaden till nej-sidans fördel är större på landsbygden, där ett antal tänkbara platser pekats ut, än i centralorten.
Läs mer: Länk till valresultatet distrikt för distrikt
Det återstår dock att räkna ett antal förtida röster som invånare lämnat in i andra kommuner. Detta sker på onsdag. Totalt hade 16 121 kommuninvånare möjlighet att rösta.
Folkomröstningen tycks ha bidragit till ett högt valdeltagande. När valet till EU-parlamentet hölls 2017 var valdeltagandet 47 procent i Svedala kommun. Vid söndagens val blev det 63,2 procent.
Folkomröstningen är rådgivande. I slutänden är det kommunfullmäktige som avgör frågan.
Sydsvenskan har tidigare frågat företrädare för kommunens tre största partier om hur de kommer att förhålla sig till valresultatet. Beskeden har varit skiftande.
SD, som är emot ett fängelse, har lovat att följa folkviljan.
M och S, som är för en etablering, har varit mindre tydliga.
– Vi börjar med att få ett valresultat och diskuterar vidare när vi har det, sade Linda Allansson Wester (M) kort före folkomröstningen.
Ambjörn Hardenstedt (S) hade ungefär samma inställning. Han ser resultatet som rådgivande och opinonsbildande.
– Att följa resultat kan jag inte binda mig för nu. Det är en diskussion vi måste ta när folkomröstningen är klar, sade han innan omröstningen.
Vid klockan 21.00 avslutades röstningen. Anders Breseus tog hand om och forslade bort valskärmar medan rösträkningen påbörjades.Bild: Patrick Persson
Under valdagen träffade Sydsvenskan anhängare av båda sidorna i och utanför vallokalerna på Naverlönnskolan i centralorten på söndagseftermiddagen.
Själva resultatet blev klart först efter midnatt på söndagen, eftersom valet till Europaparlamentet räknades och rapporterades först.
Men när Sydsvenskan var på plats i Svedala under söndagen hade många redan sin uppfattning klar i frågan.
– Det blir ett ja för mig. Vi behöver fler fängelseplatser. Då är det fel att neka till att ett fängelse byggs och skjuta över ansvaret på andra. Dessutom tror jag att det kan ge många nya arbetstillfällen, ansåg Christel Karlsson.
Christel Karlsson tillhör dem som röstade för en fängelseetablering i Svedala kommun. Enligt henne handlar det om att ta samhällsansvar i ett läge när fler fängelseplatser behövs för att hålla kriminella personer inlåsta.Bild: Patrik Renmark
Hon berättar att hon och maken Kaj ofta är på besök i Kalmar där det finns ett fängelse mitt inne i den centrala delen av staden, och att det inte upplevs som något problem där.
Jonny Ekholm gjorde ett småstressat besök i vallokalen för att hinna hem till travet och Elitloppet.
– Jag kommer att rösta nej. Ett fängelse passar bättre någon annanstans. Svedala är för litet. Och risken finns att fler kriminella kommer hit och kanske till och med bosätter sig här, sade han och fortsatte:
– Jag tror inte att det ger så många nya jobb till Svedala. Kriminalvården handlar nog upp sina inköp centralt. Så det blir nog inte lokala handlare som får leverera. Och jobben kräver nog utbildning som gör att inte vem som helst kan anställas.
Bina och Peter Sigenstam röstade nej till ett fängelse. De tycker att det finns lämpligare platser än Svedala kommun. ”Varför inte längre upp i landet”, menade Bina Sigenstam.Bild: Patrik Renmark
Även Wilma Mattsson valde att rösta nej.
– Jag har bott länge här i Svedala som alltid varit en lugn och trygg småstad. Jag vill att det ska fortsätta vara så, sade hon.
Fredrik Sandberg bekräftade bilden av att förväntade arbetstillfällen verkar stå mot farhågor om ökad otrygghet.
– Det ger nya arbetstillfällen. Och det där med ökad otrygghet blir nog inte så farligt, sade han.
Fredrik Sandberg tror inte att Svedala blir mer otryggt om en fångvårdsanstalt etableras i kommunen.Bild: Patrik Renmark
Gå till toppen