Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Öppet landskap eller sluten anstalt.

Benny Andersson tycker Svedala är för fint för en anstalt.Bild: Maja Suslin/TT
Idag röstar svenska väljare för vilka politiker de vill skicka till Bryssel och EU-parlamentet. Kommuninvånarna i Svedala har ytterligare en fråga att ta ställning till: ja eller nej till ett fängelse i kommunen.
Det var för drygt tre år sedan som Kriminalvården kontaktade kommunledningen i Svedala för att diskutera en eventuell etablering där. Kommunledningen var positiv, i februari 2017 undertecknades en avsiktsförklaring och utredningen rullade i gång, bland annat genom en lokaliseringsstudie.
Samtidigt började motståndet mot planerna växa.
Naturen är för vacker, åkermarken för bördig, resonerar en del. Eller som Abba-Benny Andersson – som haft en gård i kommunen i snart tjugofem år – uttryckt det: "Svedala är alldeles för fint".
Nog klingar det av nimby – not in my backyard – om det uttalandet.
Visst är nejderna runt Svedala på många håll betagande, förtrollande. Men skulle det inte gå att uppbringa någon lämplig plats där inte omistliga naturvärden föröds? Det låter osannolikt.
Att den som blir granne med en anstalt, som sällan utgör någon skönhetsupplevelse, har invändningar är rimligt, mänskligt och lätt att förstå. Ändå är det nog inte hotet mot estetiska värden utan hotet mot värden närmare den egna plånboken som främst motiverar motståndarna. Det varnas för lägre villapriser, färre som flyttar in, ökad otrygghet och försämrad ekonomisk utveckling om anstalten byggs, enligt föreningen Fängelsefritt Svedala.
Folkomröstningar betraktas emellanåt som den ädlaste formen av demokratiskt beslutsfattande; väljarnas rena och oförvanskade vilja förmedlad utan mellanhänder. Riktigt så enkelt är det inte.
Sedan 1980 har det hållits ett 90-tal kommunala folkomröstningar i Sverige. Dessa har ofta handlat om att slå samman eller dela kommuner, om att bygga eller lägga ner skolor eller om att ta ställning för eller emot enskilda byggprojekt som nya broar eller simhallar. Mestadels rent lokala frågor som inte berör någon utanför kommunens gränser.
Men Kriminalvården har brist på platser. Att det kan byggas en ny anstalt är av nationellt intresse. Det är inte Svedala som behöver fler fängelseplatser, det är Sverige.
Frågor som blir föremål för lokala folkomröstningar är typiskt sett sådana där motståndarna till förändring har lättast att mobilisera. Ofta förklarar detta varför det blir en folkomröstning över huvud taget.
Hur många jublar för att ett nytt fängelse byggs? Att säga nej är enklare. Det säkra kortet. Att skrämma med ökad kriminalitet eller sjunkande fastighetspriser går ofta hem.
Även om det finns de som ser fördelar med ett anstaltsbygge så är engagemanget på den sidan av det ljummare slaget. Det är knappast en slump att det inte bildats någon förening för dem som vill se en anstalt byggas i Svedala.
Nu är söndagens folkomröstning enbart rådgivande. Det bör kommunens politiker ta fasta på. Det är till syvende och sist deras uppgift att avgöra vad som är bäst för Svedala. Fast i praktiken inte bara för Svedala utan även för Sverige.
Det är det förtroende och det ansvar väljarna gett dem. Och som de bör axla.
Gå till toppen