Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Josef M Schibli har avlidit

Konstnären Josef M Schibli blev 93 år. Han är representerad internationellt på flera museer och privata samlingar.Bild: Stig Strömkvist
Konstnären Josef M Schibli, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 93 år.
Josef M Schibli föddes 12 november 1925 vid Zürichsjön. Han emigrerade från Schweiz till Sverige 1948 och arbetade som bokbindare och bokförgyllare.
Hans konstnärskap inleddes under 50-talet i Halmstad och han accepterades snabbt i det lokala konstlivet. Han att utbildade sig på bland annat Ateljé Friedländer i Paris och Central School of Arts and Crafts i London.
60-talet innebar en relativt snabb konstnärlig karriär. Han hittade tidigt vad som skulle återkommande intressera honom genom hela hans konstnärskap; rester av nedrivna affischer som i serien Kulturfragment, det utstötta och finna det vackra i det fula, resterna av det dagliga mänskliga livet, helt i linje med dåtidens nouveau realism.
Med tiden inkorporerades även övergivna hus, urbana stadsmiljöer eller nedgångna kulturlandskap. I mitten av 60-talet flyttade han till Norrköping där han stannade några år och blev en aktiv del av konstlivet i Östergötland. Parallellt med konstnärskapet började han även arbeta som en omtyckt bildlärare.
År 1974 flyttade han till Helsingborg för att underlätta resorna till kontinenten och han började då arbeta på nyöppnade Fredriksdalskolan. I Helsingborg blev han snabbt aktiv i det regionala konstlivet och dess olika föreningar.
Josef Schiblis konstnärliga karriär var som starkast från mitten av 60-talet till slutet av 80-talet. Främst blev han erkänd för sin grafik och sina akvareller. Han deltog i åtskilliga internationella utställningar runt om i världen, till exempel grafikbiennaler, ett slags föregångare till dagens konstbiennaler.
Under lång tid var han årligen representerad på Basel Art, den mest prestigefulla konstmässan i världen. Han hade frekvent soloutställningar i Sverige, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Belgien, en tid då det fortfarande var få svenska konstnärer som ställde ut internationellt. Förmodligen var det en konstnärlig kontakt och de kulturella referenserna med ett kontinentalt Europa samt språkkunskaper som gjorde detta möjligt för honom.
Under 90-talet började Schibli att mer kontinuerligt arbeta med måleri. Även här återfinns de slitna miljöerna från till exempel Venedig, Indien, Berlin eller Ecuador. Det genuint slitna, som ännu inte hade blivit chickt eller turistifierat.
I slutet av 90-talet började hans syn sakta försämras och de senaste målningarna är från omkring 2003. Han tappade dock inte sin kreativitet utan började istället på ett större romanprojekt i två delar som gavs ut i Schweiz åren, ett utslag för den envishet och energi som de flesta vänner kan vittna om.
Schibli är representerad internationellt på flera museer och privata samlingar. I Sverige finns han representerad på konstmuseum i Malmö, Helsingborgs Norrköping, Halmstad och på Moderna museet. Så sent för som några år sedan införlivades två målningar i Berlins samling.
Josef M Schibli efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Martin Schibli
Gå till toppen