Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tätare bussturer för Vellinges pendlare redan 2021

Målsättningen: kortare resor och tätare turer. Vissa busshållplatser dras in och andra tillkommer när en snabbare version av linje 100 blir livsnerven i det uppdaterade pendlarstråket från Malmö till Näset. Trafikstarten är satt till 2021.

I närheten av Falsterbokanalen planeras en ny hållplats 2025.Bild: Lars Brundin
Rutten mellan Näset och Malmö är ett av de starkaste pendlarstråken i Skåne. I nuläget trafikeras sträckan av två linjer, buss 100 mot Malmö C och buss 300 mot Hyllie. Samtidigt visar mätningar att fler fortfarande väljer bilen över kollektivtrafiken, och tanken är att man nu ska ändra på det.
– I dagsläget går det inte att lägga in fler bussar i högtrafik. Men framöver vill vi öka turtätheten på båda linjerna, och förhoppningsvis locka ännu fler att resa kollektivt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
Stråket ingår sedan tidigare i Region Skånes koncept "regionala superbussar", en satsning som fokuserar på att öka kapaciteten på sträckor som saknar spårväg och som har stor potential för nya pendlare. Nyligen har Trafikverket också gjort en åtgärdsvalsstudie över trafiksituationen och insatser som krävs för att bygga om och uppdatera vägavsnittet. Den kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet.
Nu blir nästa steg att Skånetrafiken och Vellinge kommun tecknar avtal om hur arbetet ska genomföras, och vem som finansierar vad. Trafikstarten är satt till december 2021, när Skånetrafiken byter tidtabell, operatör och bussar.
Redan nu står det klart att det krävs förändringar för att uppnå ambitionen ”kortare resor och tätare turer”. Och nyheterna är kopplade till linje 100, som förra året hade 1,2 miljoner validerade resor.
Tanken framåt är att linjen ska fungera som stommen i trafiken, och kompletteras av övriga bussar. Det innebär bland annat ändrad rutt och att vissa hållplatser dras in. På längre sikt planeras nya stationslägen vid Falsterbokanalen och Toppenområdet.
Några av de större förändringarna blir att:
1. Istället för att köra inom Höllviken via Falsterbovägen kommer linje 100 att stanna vid hållplatser längs väg 100.
2. I Skanör ska linjen gå direkt från Hagarondellen till Skanörs centrum via Malmövägen, istället för att köra turen runt hela samhället.
3. Skanörs centrum blir slutstation för linjen. I riktning mot Malmö ska bussen köra längs Bangången/Nyvångsvägen mot Storvångsvägen och Haga.
Samtidigt kommer övriga linjer att ha kvar sin nuvarande sträckning för att underlätta pendlarnas resa till de hållplatser där linje 100 stannar. I Höllviken och Vellinge tätort kan det bli aktuellt med nya lokala linjedragningar för att underlätta de resorna.
– Vi kommer också att fortsätta arbetet för en direktbuss till Lund, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
– När det gäller kollektivtrafiken mellan östra och västra kommundelarna finns också lite att jobba vidare med. Det är en fråga vi får ta med Region Skåne på längre sikt.
Förändringarna kommer att genomföras i olika etapper. Trafiken börjar rulla 2021, även om inte alla hållplatser är färdigbyggda. Arbetet med de större projekten längs E6 och väg 100 som Trafikverket ansvarar för ska vara avslutade till 2025.
Avtalet behandlades nyligen i kommunstyrelsen. Inom kort ska frågan upp i fullmäktige.
Fakta

Vem gör vad?

Region Skåne/Skånetrafiken ansvarar för linjer och bussar, Trafikverket för utbyggnaden längs E6 och väg 100.

Kommunen står för arbetet med vägar och hållplatser i centrumkärnorna. I det projektet ingår bland annat planer på att bygga ut en ny hållplats vid Hagarondellen i Skanör.

Man kommer också hjälpa till att utveckla stationslägena vid de större vägarna med gång- och cykelvägar och pendlarparkeringar.

Fakta

Här ska nya linje 100 stanna

Från Malmö i riktning mot Skanör:

 Vellinge ängar

 Ny station vid Toppengallerian på väg 100 (färdig 2025)

 Ny station vid Nyckelhålsparken på väg 100

 Ny station vid Falsterbokanalen (färdig 2025)

 Ljunghusen Storvägen

 Hagarondellen

 Skanör C.

 Det finns också förslag på att linjen ska köra till Falsterbo strandbad under sommar- och helgtrafik.

Gå till toppen