Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ohälsosam förskola öppnar åter i höst

Mumindalens förskola i Klågerup ska åter tas i drift. Målet är att alla barn som omplacerats till lokaler i Bara åter får plats på hemorten under hösten.

Mumindalens förskola i Klågerup är för tillfället utrymd. 360 ton förorenad jord har grävts bort från barnens lekytor.Bild: Mats Amnell
Personalen har länge klagat på dålig inomhusmiljö på förskolan. I våras upptäcktes dessutom höga halter av arsenik i marken under förskolans lekytor.
Sedan i maj har lokalerna varit utrymda och personal och 90 barn flyttats till Hattstugans förskola i Bara.
Nu visar utredningar som gjorts att inga skadliga emissioner från material finns i byggnaden. I stället tycks det vara ventilationen som haft för liten kapacitet i förhållande till antalet personer som vistats i lokalerna. Ventilationen ska nu ses över och förbättras.
Under våren har också 360 ton förorenade jordmassor forslats bort från förskolans område. Dessa ska nu ersättas med nya massor.
Målet är att förskolan ska kunna användas igen någon gång under hösten. Det är ännu oklart om alla 90 barn kan flytta tillbaka samtidigt. Möjligen sker återflytten i etapper allt eftersom ventilationen förbättras.
På sikt ska Klågerup få ytterligare en förskola med plats för 160-200 barn. Sedan det stått klart att Mumindalen åter kan tas i bruk skjuts bygget av den fram till 2022-23. Placeringen är ännu inte bestämd.
Gå till toppen