Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Svedalas gymnasium byggs om och växer

Nils Fredriksson utbildning, NFU, i Svedala byggs ut med start nästa sommar. 2022 ska antalet elever har ökat med 140 studenter.

Nils Fredriksson utbildning ligger delvis i äldre byggnader som en gång tillhörde ortens sockerbruk.Bild: Mats Amnell
Bakgrunden är att befolkningen växer och med den behovet av utbildningsplatser – både inom gymnasieskolan och vuxenutbildning.
Dagens skola är också trångbodd med många utrymmen som är allt för små.
Tanken är nu att den del av skolan som utgörs av en enplansbyggnad med bibliotek och teorisal ska rivas och ersättas med en ny byggnad i två våningar.
Målet är att skolan ska vara ombyggd i slutet av 2021.
Idag går cirka 340 gymnasister och vuxenstuderande på skolan. Efter utbyggnaden ska antalet kunna öka till 480 elever. Tanken är också att andelen ungdomar ska öka medan de vuxenstuderande blir färre.
Redan idag har utbildningen i Svenska för invandrare flyttats till olika folkhögskolor i regionen.
Förändringen innebär dock inte någon start för nya program eller utbildningar.
Gå till toppen