Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lokal debatt: Malmöborna behöver en ny fritidsanläggning

Malmö behöver mer simyta, skriver fyra SD-politiker.Bild: JOEL MARKLUND
Söder om Kirseberg planeras en helt ny stadsdel med upp till 5 000 bostäder, 4 000 arbetsplatser och två grundskolor. Sverigedemokraterna har synpunkter gällande planeringen av stadsdelen, när det gäller trafiken och möjligheten till fritid och sportaktiviteter. Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister, bilister och dem som åker kollektivt. Vi måste skapa en trafiksituation där Malmöbor själva gör ett aktivt val, att ta cykeln eller bussen och inte en situation där Malmöbor som behöver bilen, blir frustrerade över trafiksituationen och inte får ihop sin vardag.
Stadsdelen behöver en rejäl satsning för att tillgodogöra Malmöbornas behov av fritid, sport och simundervisning. En multisportarena med Kockums Fritid som förebild, vore den optimala lösningen för den nya stadsdelen och ett fortsatt växande Malmö. Trots initiala höga kostnader vore det den mest långsiktiga och kostnadseffektiva satsningen.
I dagsläget ligger Kirsebergs ishall i samma område. Den kommer med största sannolikhet behöva omfattande renovering eller rivas inom 5-10 år. Malmös föreningar som nyttjar våra ishallar har också många aktiva från våra kranskommuner och beläggningen är därför hög. Allmänhetens åkning är uppskattat av många Malmöbor och något som efterfrågas. Många har dessvärre fått stå lite åt sidan och då på grund av bristen gällande istider. Kirsebergs ishall behöver helt enkelt ersättas.
Simundervisningen i Malmö har svårt att hitta tillräckligt med simtid i våra simhallar och redan idag kan läget beskrivas som akut. Räknar man då in att Malmö är den storstad som växer mest, kommer detta problem öka med tiden. Malmö behöver mer simyta.
Att göra som Kockums Fritid och kombinera ishall och simhall är väldigt lyckat eftersom det finns mycket överskottsvärme från kylmaskiner som går att använda till uppvärmning av luft och vatten i simhallen. Energianvändningen kan därför kraftigt minskas, jämfört med om dessa funktioner varit separata.
I samma anläggning kan man bygga sporthallar där de planerade skolorna i området kan bedriva sin idrottsundervisning. Samma hallar kan ställas om kvällstid för till exempel innebandy, handboll, fotboll och så vidare som kan bokas av föreningar, företag eller privata företag.
Gym, badmintonbanor och andra aktiviteter ger inte bara intäkter åt anläggningen. Det skulle också göra anläggningen till en attraktiv samlingspunkt inom själva stadsdelen men även för övriga Malmö och då under såväl dag som kvällstid.
En annan fördel med att samla många aktiviteter under samma tak är att man kan centralisera bokning och betalsystem.
Även ur ett folkhälsoperspektiv vore det en bra satsning. Hälsan och medellivslängden skiljer sig mycket mellan olika stadsdelar och de östra delarna sticker dessvärre ut på ett negativt sätt, där särskilt männen har betydligt sämre självuppskattad hälsa än kvinnorna.
Malmö stad har nu chansen att ge stadsdelen och östra Malmö betydligt bättre förutsättningar för föreningslivet, bygga energisnålt och ta ett krafttag för ökad fysisk aktivitet.
Vi hoppas kommunledningen tar den chansen!

Anders Olin (SD)

Gruppledare fritidsnämnden

Ola Johansson (SD)

Ledamot fritidsnämnden

Robert Nilsson (SD)

Ersättare fritidsnämnden

Patrick Angelin (SD)

Ersättare fritidsnämnden
Gå till toppen