Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ångerfull politiker omhändertog barnbarn

Politikern bröt mot jävsreglerna och skrev på ett beslut att låta socialtjänsten tvångsomhänderta det egna barnbarnet i hopp om att politikerns son skulle få fördel av beslutet.

Bild: Bertil Ericson / TT
Politikern ångrade sig kort efteråt och informerade socialtjänsten, men kritiseras ändå sedan händelsen utretts enligt Lex Sarah.
Politikern sitter i en skånsk kommuns socialnämnd och har, liksom vissa andra ledamöter, tidvis jour när det gäller att fatta olika typer om formella akuta beslut.
En fredag tidigare i år ringdes politikern in av socialtjänsten som ville tvångsomhänderta en minderårig person enligt Lagen om vård av unga, LVU.
Politikern anlände och fick handlingarna i ärendet för genomläsning. Hen insåg snart att det rörde sig om barnet till politikerns sedan länge frånskilde son.
Enligt kommunallagen får en kommunal företrädare inte fatta eller delta i beslut som rör släktingar eller närstående. Politikern har i efterhand berättat att hen var medveten om att hen befann sig i en jävssituation.
Samtidigt ansåg hen att sonens tidigare fru behandlat den minderåriga illa och att sonen på så sätt skulle få fördel i frågan om vårdnaden.
Politikern undertecknade beslutet om tvångsomhändertagande och lämnade kommunhuset. Men redan på väg hem i bilen ångrade politikern sig och kontaktade socialtjänsten för att få beslutet upphävt.
En annan politiker kallades istället in för att fatta motsvarande beslut.
Händelsen har i efterhand utretts som ett misstänkt missförhållande enligt Lex Sarah. Politikern får nu kritik för att ha beslutat om en tvångsåtgärd som rör en närstående och för att hens handling kan ha bidragit till att minska allmänhetens förtroende för rättssäkerheten och myndigheters beslut.
Politikerns son anser inte att händelsen påverkat relationen till hans förälder. Men mamman och den minderåriga säger att förtroendet för kommunen skadats.
Politikern kommer i fortsättningen inte att ha jourtjänst och fatta liknande akuta beslut som i det kritiserade fallet. Däremot har hens parti ansett att politikern kan sitta kvar i själva nämnden där ledamöter inte har inflytande över liknande personärenden.
Att politikern själv uppmärksammade att hen gjort fel bidrog också till att politikern får sitta kvar i nämnden.
Gå till toppen