Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Politiker kan polisanmälas för dyr sopaffär

Fritidspolitikern Björn Magnusson (L) riskerar polisanmälan och skadeståndskrav för att utan befogenhet ha godkänt två upphandlingar av renhållningstjänster värda 140 miljoner kronor.
Affären kan bidra till kraftigt höjd soptaxa i Staffanstorp.

Bild: MARTIN HEGARDT
Under 2018 gjordes en upphandling av soptömning för hushållen i Staffanstorps kommun av tekniska nämnden. Anbuden som kom in var dock högre än vad kommunen räknat med.
Men dåvarande ordföranden i nämnden, Björn Magnusson (L), skrev ändå på avtalen med den entreprenör som ansågs ha lagt det mest fördelaktiga anbudet. Totalt handlar det om kostnader på cirka 140 miljoner kronor för kommunen under en sjuårsperiod.
I april i år reagerade ledamöterna i den överordnade kommunstyrelsens arbetsutskott när de gick igenom ekonomin inom renhållningsverksamheten. Kostnaderna såg ut att bli högre än väntat och entreprenadavtalet verkade vara orsaken.
Saken utreddes och i slutet av maj presenterades slutsatserna.
Björn Magnusson hade, menade utredarna, överskridit sina befogenheter. Upphandlingen borde ha avbrutits när priset blev högre än vad det fanns täckning för i kommunens budget. Alternativt borde Björn Magnusson ha lämnat över ett så stort beslut till kommunfullmäktige.
Själv säger Björn Magnusson att han inte medvetet begått något fel:
– Vi har inte hanterat det här ärendet annorlunda än tidigare upphandlingar, även om de inte varit lika stora, säger han och fortsätter:
– Det finns ju anställda tjänstemän med sakkunskap som ska hålla reda på lagar och regler. Vi som är lekmän litar på att vi får den information som behövs för att fatta beslut. Jag fick ingen signal att det jag gjorde var fel, säger han
En annan slutsats i utredningen är att cirka sextusen hushåll med egna sopkärl kommer att få en avgiftshöjning på 60-100 procent beroende på typ av sopkärl och abonnemang. Höjningen sägs delvis bero på införande av ökad källsortering som gör hanteringen dyrare, men också på de oplanerat höga kostnaderna i avtalet.
Hur stor del som kan hänföras till respektive orsak framgår inte av utredningen.
Följden är att Björn Magnusson riskerar att nekas ansvarsfrihet när kommunfullmäktige sammanträder på onsdag den 12 juni. Det är delvis en moralisk markering, men innebär också att att Staffanstorps kommun har möjlighet att stämma Björn Magnusson i domstol och kräva skadestånd.
Även kommunens revisorer har börjat granska ärendet. Inför fullmäktiges sammanträde rekommenderar de att Magnusson inte beviljas ansvarsfrihet och att han polisanmäls av kommunen.
– Om han nekas ansvarsfrihet kommer jag att polisanmäla. Regelbrotten är så omfattande att att det måste utredas om det är brottsligt, säger kommunalrådet Christian Sonesson (M) och fortsätter:
– Jag lägger mig inte i vilka motiv han haft. Jag kan bara konstatera det här är allvarligt och väldigt dåligt skött. Sedan får rättsväsendet titta på om det är brottsligt.
Kommunen ska också undersöka om det nya entreprenadavtalet kan hävas.
Fakta

Skadestånd

För att någon ska kunna bli skyldig att betala skadestånd ställs följande villkor i skadeståndslagen.

Att någon drabbats av en personskada eller av skada på sin egendom.

Att den som vållat skadan ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös.

För att få ersättning för ekonomiska förluster, eller ren förmögenhetsskada, krävs att den som vållat skadan gjort det genom en brottslig handling.

Vad som ersätts genom skadeståndet är de kostnader den drabbade haft. Däremot är skadeståndet inte ett straff där man får betala för att osanningar, löftesbrott eller oetiskt uppträdande.

Gå till toppen