Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Frågor om avslut med Kriminalvården blev utan svar

När ska fullmäktige att följa resultatet av folkomröstningen och besluta att kommunen är emot en en fångvårdsanstalt?
Frågan ställdes under allmänhetens frågestund och svaret blev "inte någon gång".

Per Asp, ordförande i Föreningen fängelsefritt Svedala, fick gå tillbaka till sin plats utan besked om när Svedala kommun ska avsluta sitt samarbete med Kriminalvården. Fullmäktiges ordförande Lars Nordberg (i mitten i bakgrunden) var den som förde fullmäktiges talan.Bild: Mats Amnell
En eller två gånger om året har vem som helst möjlighet att ställa samt få frågor besvarade i kommunfullmäktige.
På onsdagskvällen avhandlades bland annat frågor om samlingslokaler i Bara, informationstavlor på kulturhus och resekostnader i kollektivtrafiken.
Föreningen fängelsefritt Svedala tog förra året initiativ till den folkomröstning vars resultat sedan visade att invånarna med stor majoritet är negativa till en etablering av en fångvårdsanstalt i kommunen.
Föreningens ordförande Per Asp var en av dem som utnyttjade möjligheten att fråga:
– När ska fullmäktige följa resultatet av folkomröstningen och besluta att kommunen är emot en fångvårdsanstalt?
Svaret lämnades av kommunfullmäktiges ordförande Lars Nordberg (M):
– Det finns inget lagstöd för att besluta att förbjuda en viss verksamhet. Vid varje detaljplane- och bygglovsansökan prövas vad som passar in på den aktuella platsen. Men någon sådan ansökan finns inte. Så tyvärr kommer vi inte någon gång att kunna fatta ett sådant beslut du önskar.
Per Asp utnyttjade rätten till två följdfrågor och undrade när kommunen ska säga upp samverkansavtalet med Kriminalvården.
– Det finns ett avtal om att undersöka möjligheterna. Inte att man ska besluta att bygga en anstalt. Vi har diskuterat frågan. Men inga beslut är fattade, svarade Lars Nordberg.
– Kommer kommunansvariga föreslå kriminalvården att söka sig till kommuner som visat intresse för en etablering istället för att fortsätta sitt engagemang i Svedala, frågade Per Asp
– Svaret på den frågan kommer Kriminalvårdsstyrelsen att få när den kommer in med ett aktuellt ärende. Vi skriver inte svar till olika myndigheter utan att ha fått en fråga ställd. För närvarande finns ingen kontakt mellan kommunen och kriminalvården, löd svaret från Lars Nordberg.
Fler frågor togs också upp. Frågeställaren Bodil Petersson undrade när Bara ska få ”en riktig samlingslokal med scen i stil med Barakulien som såldes och revs.”
Svaret lämnades av Dan Nilsson (M), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden:
– En enig kultur- och fritidsnämnd bestämde förra veckan att det finns andra lokaler som Kuben, Spångholmskolans matsal, Bara bibliotek och Bara Gif:s klubblokal som fyller behoven. På längre sikt ska behovet beaktas när Peab bygger nytt i Bara, sade han.
Ann-Magreth Albin har för flera år sedan läst att dåvarande stadsarkitekten utlovat att kulturhistoriskt intressanta hus skulle förses med informationsskyltar.
– Varför har inget hänt, undrade hon.
Dan Nilsson, som fortsatte att svara, lovordade tanken. Samtidigt lämnade han besked att det påstådda löftet var okänt bland kommunens tjänstemän, inget beslut fanns och pengar till skyltar saknas i årets budget.
Gun Ström bor i Klågerup och jobbar i Svedala. Hon undrade varför hon som pendlar inom kommunen får betala 850 kronor för ett månadskort när den som reser till Malmö kommer undan med 650 kronor.
Kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) lovade ta med sig frågan till det nästa av de halvårsvisa dialogmöten hon har med Skånetrafiken.
Gå till toppen