Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Med besparingar uppnår man ingen skola i världsklass

Ett dumsnålt sparande på skolbarnen riskerar att kosta oändligt mycket mer i framtiden, skriver föräldrarna Sophie Elsässer och Kristina Lindgärde apropå de planerade besparingarna för Lunds skolor.Bild: JESSICA GOW / TT
”Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass”. Det är ett av Lundapolitikernas mål i kommunfullmäktiges nya verksamhetsplan. Och i Lund har man under lång tid varit stolta över sina bra skolor. Men, när nu Lundapolitikerna samlas under två dagar för att besluta om kommunens budget så har man aviserat mycket kraftiga besparingar för skolan. I detta läge är det väl viktigt att poängtera: Bra skolor i Lund är ingen naturlag.
Hur mäter då kommunen ”världsklass”? Jo, genom andelen barn som går ut årskurserna 3, 6 och 9 samt gymnasiet med godkänt i alla ämnen. Och målet framåt sätts lite högre än man hittills uppnått.
Det är onekligen rätt vågat att höja ribban när man samtidigt står i färd att genomföra kraftiga nedskärningar. För nu är det inte längre en osthyvel som åker fram utan en kniv: Besparingarna som minoritetsstyret föreslår är rekordstora, 114 miljoner, vilket sägs motsvara 200 lärartjänster.
Men, enligt barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth arbetar man intensivt med att hitta andra saker än just lärartjänster att spara på. Frukt till lågstadiebarnen nämns som en utgiftspost som riskerar att ryka. Rimligen motsvarar det en mycket liten del av de nedskärningar som planeras. Och eftersom det inte är första gången förskolor och skolor påtvingas sparbeting– det har skett kontinuerligt under mer än tio år – så finns det självklart inte så mycket som enkelt låter sig sparas in utan att det påverkar själva kärnverksamheten: undervisningen.
Man kan inte spara sig till en skola i världsklass. Man kan inte ens spara sig till en skola som håller en godkänd nivå. Någonstans går brytpunkten för hur det påverkar elever och personal.
Redan idag har skolor svårt att få flera behöriga sökande till utlysta tjänster. Vilket delvis kan förklaras av lärarbristen i stort, men som knappast underlättas av att kommunen nyligen aviserade ett påbud om mer undervisningstid och större klasser. Lägg därtill redan relativt låga löner jämfört med kranskommunerna.
I barn- och skolnämndens verksamhetsplan står mål som att minska lärarnas sjukfrånvaro och att minska deras administrativa arbete. Hur det ska uppnås är oklart, då fler elever ofrånkomligen leder till ökad administration. Oro för konsekvenserna av nedläggning av förberedelseklasser för nyanlända liksom omorganisationen av Lunds resurscentrum gör inte saken bättre.
Men framförallt: Ett dumsnålt sparande på barnen idag riskerar att kosta så oändligt mycket mer framöver för såväl barn och ungdomar som för samhället i stort. Skolan får inte reduceras till en budgetpost.
Lunds rykte om bra skolor har säkerligen gjort att många föräldrar valt att bosätta sig i kommunen. Löftet om en bra skolgång är förmodligen viktigare för Lunds attraktionskraft än både spårväg, en påkostad Brunnshögspark och en renoverad stadshall, för att nämna några av de investeringsprojekt som Lund satsat på de senaste åren. Varför inte skjuta några av dem på framtiden tills ekonomin stabiliserats?

Sophie Elsässer

Kristina Lindgärde

Föräldrar i Lund
Gå till toppen