Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Hjälp de glömda barnen i Lund

Lund är en bra kommun att växa upp i - men även här finns barn som lever i utsatthet.Bild: Gorm Kallestad
”Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för att barnet skall utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt, moraliskt och etiskt.”
Så lyder § 27 i FN:s konvention om barnets rättigheter, i dagligt tal kallad Barnkonventionen. I juni 2018 beslutade Sveriges riksdag om att Barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag från årsskiftet 2020. I juni 2019 fattar politikerna i Lunds kommun beslut om budgeten för nästa år.
Lunds kommun är på många sätt en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Andelen ungdomar som klarar grundskolan och är behöriga till gymnasiestudier är till exempel högre i Lund än i andra kommuner. Det är lätt att som politiker slå sig till ro med de positiva siffrorna. Men det finns de ungdomar som inte hör till den gynnade gruppen. Ungdomar som redan från början riskerar att halka efter och i förlängningen hamna i utanförskap.
Till denna grupp hör 2 786 barn och ungdomar som växer upp i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar än resten av Lundaborna.
År 2018 behövde förälder eller vårdnadshavare till 889 barn ekonomiskt stöd av kommunen för att kunna leva på existensminimum.
Hemlösheten bland barn har ökat med 50 procent de senaste tre åren.
Efter förra läsåret fanns 176 barn som inte klarade mellanstadiets kunskapskrav och 220 ungdomar slutade grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet.
Dessa barn är de mest utsatta. Är det barnets fel? Nej! Barnets situation måste ses i ett större perspektiv. Barnet är beroende av den familj hen växer upp i. Speciellt utsatta familjer är ensamma mammor, föräldrar med utländsk bakgrund och studentfamiljer. Sociala problem, arbetslöshet och sjukskrivning är några bakomliggande orsaker till familjens ekonomiska problem.
Ekonomisk utsatthet har en tendens att gå i arv. Vi måste bryta den onda cirkeln! Åtgärder behöver riktas mot både de vuxna och barnen. Kvinnor arbetar ofta inom välfärdssektorn, inom vård, skola och omsorg, där kommunen är arbetsgivare. De planerade besparingarna och effektiviseringarna inom Barn- och skola, Kultur- och fritid och andra nämnder i Lunds kommun motverkar förbättringar för de mest utsatta barnen. Vi föreslår att:
* varje barn i skolan tidigt måste få det stöd det behöver i bland annat matematik, svenska och modersmålsundervisning. Målet måste vara att alla barn, både flickor och pojkar, ska klara grundskolans kunskaps- och färdighetskrav.
* nyanlända snabbare skall få språkstöd på modersmålet.
* Lunds kommun skjuter till resurser till fritidsgårdarnas LoviLund-verksamhet genom att erbjuda en gratis baddag i veckan på kommunens badanläggningar utomhus.
* Lunds kommun inför ett aktivitetsbidrag för grundskoleelever, en så kallad fritidscheck.
* sommarkortet för ungdomar återinförs.
* Lunds kommun arbetar fram en handlingsplan för att motverka barnfattigdomen.
I Lunds kommuns strategi för att stärka barns rättigheter sägs att "aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn”. Nu är det dags att gå från ord till handling!

Rädda Barnen Lund

Tamam Lund

Röda Korset Lundakretsen

Läs också Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen