Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ny Coop-butik på gång med Lidl i hälarna

Handeln i Svedala har sackat medan den vuxit i Skåne som helhet. Men nu är två nya butiker på gång. Coop ligger längst framme. Men Lidl är inte långt efter.

Så här kan Coop:s blivande butik i Svedala komma att utformas. Den ska byggas omedelbart öster om Mazda center på Ellenborgsgatan i nordöstra Svedala.Bild: Coop
Om ett par år kan två nya livsmedelsbutiker finnas i nordöstra Svedala där väg 108 korsar E65. Omarbetning av respektive detaljplan pågår hos kommunen för att göra butiksetableringar möjliga på den nuvarande industrimarken.
Planförslaget för Coop:s butik ställs nu ut på Svedala bibliotek och på kommunens hemsida fram till den 29 juli. Den 17 juni ordnas ett samrådsmöte för allmänheten på Naverlönnskolan med start klockan 18.00.
Förslaget innehåller en 2 690 kvadratmeter stor butiksbyggnad och 189 parkeringsplatser vid Ellenborgsgatan omedelbart söder om vägkorsningen E65/väg 108.
Målet är att planen ska godkännas av kommunfullmäktige i höst. Sedan kan Coop söka och få bygglov.
– Vi ser fram emot en ny och fräsch butik i Svedala så snart som möjligt, säger Tarik Belqaid som är pressekreterare på Coop.
Utöver Coops etablering är även butikskedjan Lidl på väg till Svedala.
Kedjan har tillsammans med Jan Tuve Möller, ägare till området där Restaurang Svea och bensinstationen Circle K ligger, ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra bygget av en butik.
Det tänkta upplägget är att Lidl köper mark av fastighetsägaren Jan Tuve Möller och därefter bygger och driver butiken.
Planen är att öppna en 2 200 kvadratmeter stor butik varav 1 300 kvadratmeter ska utgöra försäljningsytor.
– Planarbetet pågår, men jag gissar att vi ligger några månader efter Coop. Planavtalet med kommunen undertecknades i februari och vi räknar med att det tar ungefär ett år för kommunen att ändra detaljplanen. Om allt går som tänkt finns en butik på plats om två år, säger Jan Tuve Möller.
Även Lidl har en butik på gång i Svedalas utkant. Illustrationen visar den tänkta butiken till höger med restaurang Svea och bensinmacken till vänster.Bild: Lidl
Planändringarna är en följd av Svedala kommuns vilja att locka nya butiker till tätorten. Förhoppningen är att ökad handel i ytterområdena även ska ge kundunderlag till butikerna i centrum.
Svedala har länge varit en förlorare bland kommunerna i sydvästra Skåne när det gäller omsättning och antal jobb i den lokala detaljhandeln. Butikerna är förhållandevis få och invånarna gör i större utsträckning än invånarna i andra kommuner sina inköp utanför den egna kommunen.
Många kommuner har tillåtit framväxten av nya handelsområden i samhällenas utkanter. Grannkommunerna Malmö, Vellinge, Trelleborg, Burlöv, och Staffanstorp är exempel.
Men Svedala sade länge nej för att skydda sin centrumhandel från konkurrens. Först 2012 ändrade kommunen inriktning.
Då kom en handelsutredning fram till att även centrumbutikerna skulle tjäna på en förändring.
Numera är tanken att utbudet på orten som helhet ska locka både Svedalabor och besökare från andra kommuner.

Svedalahandeln sackar när Skåne gasar

Diagrammet visar utvecklingen i detaljhandeln i Svedala kommun 2017 och 2007. Siffrorna inom parentes visar utvecklingen i Skåne län.
20172007
Omsättning i detaljhandeln (mkr)503 (83 675)510 (64 188)
Antal heltidsjobb i detaljhandeln196 (34 566)289 (28 424)
Försäljningsindex*36 (95)48 (96)
*Försäljningsindex visar i vilken omfattning invånarna gör sina inköp i den egna kommunen. Ett värde under 100 visar på ett utflöde av köpkraft. Ett värde över 100 indikerar motsatsen.
Källa: Svensk handel
Gå till toppen