Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "L och kommunledningen är fast beslutna att säkerställa att Malmö får en judisk framtid."

Till skillnad från privata plånböcker förutsätter kommunal finansiering utförliga kostnadsberäkningar. Det skriver Roko Kursar och Ewa Bertz, Liberalerna Malmö.

Vi ska bredda samarbetet mellan Malmö stad och Judiska församlingen. Det skriver Roko Kursar och Ewa Bertz, Liberalerna Malmö.
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmö har en lång judisk historia. Den judiska nationella minoriteten har levt i Malmö i flera århundranden och den judiska församlingen har funnits i vår stad sedan år 1871.
Liberalerna och kommunledningen är fast beslutna att säkerställa att Malmö ska få en judisk framtid.
Som ett led i detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna, den 17 juni enhälligt att tillsammans med Judiska församlingen ta fram ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med syfte att fördjupa och bredda samarbetet mellan staden och Judiska församlingen.
Stadskontoret ska nu tillsammans med grundskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och Judiska församlingen ta fram de konkreta formerna och insatserna i ett idéburet offentligt partnerskap mellan staden och församlingen.
Detta kommer att vara ett omfattande partnerskap och samarbete mellan staden och Judiska församlingen, och gäller bland annat:
- Vidareutveckling av det judiska informationscentret med utgångspunkten att den judiska minoriteten ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Malmö, genom bland annat stöd till språkutbildningar, idrottsverksamhet och koloniverksamhet.
- Stöd till centrets uppsökande verksamhet och arbetet för att motverka antisemitism i vår stad.
- Förverkligandet av ett judiskt utbildningscenter och stöd till att initiera och genomföra flera kulturarrangemang som knyter an till det judiska kulturarvet och idétraditionen.
- Förstärkning och förankring av arbetet mot antisemitism i Malmös skolor för att få en långsiktigt positiv påverkan på elevers och föräldrars värderingar och attityder.
- Samarbete kring den internationella konferensen för hågkomsten av Förintelsen, som Malmö kommer vara värd för i oktober 2020.
På samma möte tog vi även beslut om att stödja den judisk-muslimska föreningen Amanahs viktiga föreläsningsverksamhet ute i skolorna i Malmö. Denna leds av en rabbin och en imam och syftar till att öka tilliten och förståelsen mellan Malmöbor.
Vi arbetar även sedan tidigare i år tillsammans med Judiska församlingen för att det statliga museum om Förintelsens överlevare, som regeringen aviserat, ska förläggas i vår stad.
Vidare biföll kommunfullmäktige i förra veckan intentionerna i Olle Schmidts och Liberalernas motion om att lägga ut "snubbelstenar” i Malmö, då det vore värdefullt för vår stad att ytterligare uppmärksamma Förintelsen, och de i Malmö som försökte förhindra och mildra dess fruktansvärda utfall.
Beslutet vi tog i kommunstyrelsens arbetsutskott var utifrån ett berett beslutsunderlag. Moderaterna lade dock ett tilläggsförslag avseende årligt stöd på 4 miljoner kronor i tio år till den judiska församlingen, men detta lades fram utan något presenterat underlag.
Vidare baserades tilläggsförslagen inte på någon ansökan från Judiska församlingen, utan på en grov och ej färdigställd kalkyl som övriga i arbetsutskottet inte tagit del av, varken före eller under arbetsutskottets sammanträde.
Dessutom lade Moderaterna fram förslaget trots att kommunstyrelsens arbetsutskott inte har beslutsrätt om summor över 1 miljon kronor. Utan sådana beslut måste fattas av kommunstyrelsen.
Som förtroendevalda i kommunen har vi lagar och regelverk att följa när det gäller hanteringen av offentliga medel. Och vi menar att man är ute på hal is om man börjar hantera offentliga medel som om de vore ens egna.
Under våren har politiker från Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans med Judiska församlingen haft flera diskussioner med enskilda företrädare från näringslivet. Liberalerna gläds över de generösa donationer som företrädare för näringslivet utlovat Judiska församlingen.
Till skillnad från privata plånböcker förutsätter dock kommunal finansiering fastställda och noggrant utarbetade former och utförliga kostnadsberäkningar. Denna process är demokratins pris och de rättssäkra demokratiska processer som vi har i Sverige måste värnas.
Det viktigaste är att vi fokuserar på och fullt finansierar det vi konkret ska göra och uppnå i kampen mot antisemitism i vår stad och för att den judiska minoriteten ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Malmö.
De konkreta formerna och insatserna för det fördjupade och breddade samarbetet mellan staden och judiska församlingen ska nu tas fram. Först därefter kan kostnaden specificeras. Och uträkningarna ska våra kommunala förvaltningar och tjänstepersoner göra, inte våra politiker.
Malmö har en judisk historia och Liberalernas inställning är att Malmö stad ska använda samtliga tillgängliga demokratiska medel för att säkerställa att Malmö också har en judisk framtid. Kosta vad det kosta vill.

Roko Kursar

Ewa Bertz

Roko Kursar är kommunstyrelsens förste vice ordförande för Liberalerna Malmö.
Ewa Bertz är kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter för Liberalerna Malmö.
Gå till toppen