Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Ser Helsingborgs kommun den nya tobakslagen som en chans att få in lite extra intäkter?”

Det är viktigt att kommunerna tillämpar den självkostnadsprincip som de är skyldiga till. Det skriver Daniel Liljeberg, Svensk dagligvaruhandel.

Givet de avgifter Helsingborgs kommun aviserat kostar det alltså 15 000 kronor för en butik i Helsingborg att sälja tobak det första året. Det skriver Daniel Liljeberg, Svensk Dagligvaruhandel.Bild: Rickard Dighammar
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
I december förra året antog riksdagen en ny tobakslag, som innehåller flera välbehövliga delar. En av dessa är att ett spårbarhetssystem kommer att införas i hela distributionskedjan i syfte att få bukt med smuggelcigaretter.
Att smuggelcigaretter förekommer är väl känt och dagligvaruhandeln, som säljer tobak med största noggrannhet och uppfyllande av lagar och restriktioner kring innehåll, varningstexter, marknadsrestriktioner, ålderskontroller med mera, välkomnar alla typer av åtgärder för att komma åt den oseriösa handeln.
En annan viktig del i den nya tobakslagen är att försäljningsställen inte längre enbart är skyldiga att anmäla sin försäljning av tobak utan också måste ansöka om tillstånd för den hos kommunen. Men dessvärre väcks nu frågor kring hur kommunerna hanterar själva avgifterna kopplat till tillståndsprövningen.
Enligt lagen ska kommunen tillämpa självkostnadsprincipen när nivån på tillståndsavgiften sätts, det vill säga bara ta in avgifter som täcker kostnader. Men det är just i denna del som handeln börjar uppleva att det finns brister hos flera kommuner, och att kommuner kanske till och med ser denna förändring som en möjlighet att få in extra intäkter.
Helsingborgs kommuns agerande i ärendet väcker frågor. De beslutade den 15 maj att sätta avgiften för ett tillstånd till 9 000 kronor. Beräkningen bygger på uppskattningen att det tar 8,5 timmar för en tjänsteman i kommunen att handlägga ett sådant tillståndsärende.
Såvitt vi kan se är den enda aktören som kommunen ska rådfråga polisen. Dokumentationen förser butikerna kommunen med.
Ovanpå tillståndsavgiften, som betalas en gång, tillkommer den årliga tillsynsavgiften. Den väljer Helsingborgs kommun att höja från nuvarande 1 900 kr per år till 6 000 kr per år. Det baseras på hur lång tid det tar att göra en "skrivbordskontroll” av handlaren samt ett fysiskt besök.
Givet de avgifter Helsingborgs kommun aviserat kostar det alltså 15 000 kronor för en butik i Helsingborg att sälja tobak det första året. Är det en summa som är förenligt med den självkostnadsprincip som riksdagen beslutat ska gälla? Eller ser Helsingborgs kommun den nya tobakslagen som en chans att få in lite extra intäkter?
Det kan verka småsint av dagligvaruhandeln att överhuvudtaget reagera över en avgift på 15 000 kronor. Men då ska man veta att dagligvaruhandeln består av många småföretag och butiker med små marginaler i sin verksamhet. Om dessa marginaler äts upp genom nya pålagor försvinner förutsättningarna att verka och ge service till medborgarna.
Tobak eller vilken produkt det än må vara, som kommunen förser med pålagor får konsekvenser för näringslivet. Därför är det så viktigt att kommunerna tillämpar den självkostnadsprincip som de är skyldiga till. För handeln ter det sig som att Helsingborgs kommun avser att sätta sina tillstånds- och tillsynsavgifter för butiker som handlar med tobak alltför högt.
Det hotar små butikers lönsamhet och existens. Det hotar den lagliga och kontrollerade handeln med tobak. Därför menar vi att Helsingborgs kommun behöver ompröva ifall tillstånds- och tillsynshanteringen verkligen kräver så många byråkrattimmar som nu sägs.

Daniel Liljeberg

Daniel Liljeberg är näringspolitiskt ansvarig Svensk Dagligvaruhandel
Gå till toppen