Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kriminalvården släpper Svedala – men andra skånska kommuner vill ha fängelset

Kriminalvården släpper Svedala – Trelleborg och Kristianstad seglar upp som heta kandidater. Och fler skånska kommuner har visat intresse för att husera södra Sveriges nya anstalt.
– Det finns konkreta erbjudanden, säger Per Björkgren, chef för region syd.

Att informera mera, och tidigt säkra mark för bygget av en ny anstalt. "Det är lärdomar från Svedala eftersom det blev ett ganska brett sökande, som oroade Svedalaborna", säger Per Björkgren, chef för region syd på Kriminalvården.Bild: Niclas Sandberg
Stötestenen som slutligen gjorde att samarbetet med Svedala havererade var svårigheterna att lösa markfrågan för den nya anstalten, menar Per Björkgren. Men också den ökade oron bland invånarna i takt med att tiden gick och olika förslag diskuterades.
Hade ni vägt in från början att markfrågan skulle kunna bli ett problem?
– Det hade varit fördelaktigt för oss om kommunen hade gått in och köpt upp mark, eller ägt marken från början.
Fakta

Fängelset i Svedala

I mars 2016: Kriminalvården i Malmö och Svedala kommun hade ett första möte för att diskutera frågan om en eventuell etablering av en anstalt.

I februari 2017: undertecknades avsiktsförklaringen mellan parterna. Beslutet fattades i kommunstyrelsen några månader tidigare.

I början av 2018 togs en lokaliseringsstudie fram. Då presenterades nio förslag på olika platser i kommunen där anstalten skulle kunna byggas.

I samband med EU-valet i maj genomfördes en folkomröstning i Svedala om det planerade fängelsebygget. Knappt 3 000 personer sade ja, fler än 7 000 nej.

En annan dimension som var omöjlig att förutse var hur opinionen skulle svänga under åren som gått sedan man tecknade avsiktsförklaringen, enligt Per Björkgren.
– När vi blev inbjudna av Svedala kommun fanns det en stark politisk majoritet bakom fängelset. Den är inte lika stark idag.
Efter valet förra hösten ritades den politiska kartan om och förutsättningarna förändrades. Bland annat hänvisar Per Björkgren till att partiet Älska Svedala, som fört en aktiv kampanj mot fängelset, tog mandat i fullmäktige.
– Och sedan har Sverigedemokraterna vänt i frågan. Det finns inte samma entydiga politiska vilja att bygga en anstalt i Svedala längre, säger han.
Redan inför folkomröstningen i maj aviserade också Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester (M) att politiken skulle lyssna på folkviljan. Sju av av tio Svedalabor valde bort fängelset.
– Vi behöver komma vidare. Det finns konkreta erbjudanden från andra kommuner som vi behöver ta ställning till. Därför säger vi upp avsiktsförklaringen, säger Per Björkgren.
Behovet av platser är stort sedan Kriminalvården under senare år lagt ner anstalten på Kirseberg i Malmö, och äldre anläggningar i Kristianstad och Karlskrona.Bild: Johan Pihlemark
Kriminalvården har i nuläget diskussioner med Trelleborg och Kristianstad. Och enligt Per Björkgren har ytterligare "ett antal" kommuner visat intresse för en anstalt.
Men det avbrutna samarbetet med Svedala gör också att Kriminalvården lägger upp en ny agenda när man fortsätter jakten. Bland annat genom att:
1. Från början lösa markfrågan, just för att undanröja risken för spekulationer bland invånarna.
2. I större utsträckning vara ute och informera/hämta in synpunkter från invånare och olika aktörer i kommunen.
Hur försenade blir era planer nu?
– Det är svårt att veta. Den här typen av byggprocess tar oavsett vad som händer många år, säger Per Björkgren.
Men rent konkret var tidsplanen när Kriminalvården tecknade avsiktsförklaringen med Svedala kommun 2017 att bygget skulle ta sex–tio år – och samma tidsplan gäller ännu.
Så tidigast 2025 och senast 2029 ska den nya anläggningen vara på plats, hoppas Per Björkgren. Och planerna är samma som tidigare: en kriminalvårdsanläggning med 150–300 platser, inklusive häktesplatser på en yta som motsvarar 30 hektar.
Hur mycket resurser har ni förlorat på det här?
– Själva processen stannade upp i höstas efter valet. Vi har inte gått in i någon aktiv byggprocess, utan det har handlat om en förstudie. Så det vi har förlorat är framförallt tid och arbetstid.
Gå till toppen