Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö Pride 2019

Malmö
”Malmös nya polisutbildning ska gå i Prideparaden.”

Malmö universitet har fått en unik möjlighet att påverka polisen och polisarbetet, skriver Caroline Mellgren, föreståndare för polisutbildningen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 20 juli deltar Malmö universitets nya polisutbildning för första gången i stadens årliga Prideparad.

Det är viktigt att universitetet tydligt tar ställning för alla människors lika värde och rätt att vara dem de är. Att just Polisprogrammet är synligt i paraden är särskilt betydelsefullt. Lagstiftningen och polisen har kommit långt sedan polisen under 1800-talets mitt spanade på och arresterade homosexuella. Men det finns fortfarande uppfattningar både inom polisen och bland allmänheten att polisen inte är för alla.

Polisens metoo-upprop, #nödvärn, visade att det finns mycket att jobba med innan organisationen är jämställd. Flera av vittnesmålen kom från polisutbildningen.

För många hbtq-studenter innebär att börja studera inte bara att lära sig nytt utan att flytta hemifrån, att byta stad och att utforska sin identitet i ett nytt sammanhang. Därför är det också viktigt att lärosätet och den nya staden erbjuder en trygg miljö att utforska detta i. Att studera till polis kan vara en särskild utmaning.

Annons

Annons

Polisen i Sverige arbetar sedan länge med mångfaldsfrågor och är utåt sett en organisation som välkomnar och accepterar alla. Internt vittnar polisanställda om homofobi och svårigheter för särskilt manliga homosexuella att vara öppna på jobbet.

Eftersom homosexuella poliser är officiellt accepterade inom polisen beskriver den norska polisforskaren Liv Finstad homosexuella poliser som en osynlig minoritet som det inte talas om. Det kan enligt Finstad leda till att homosexuella istället sitter tysta i fikarummet och i radiobilen där det fortsätter att talas nedvärderande om olika grupper i samhället.

I en artikel i Polistidningen från 2018 beskriver en polis hur många kollegor inte ville gå i polisens särskilda upptryckta tröjor med texten ”Polisen – för alla” eftersom det sågs som tomma ord. Polisen upplevdes inte vara för alla och det finns internt motstånd mot polisens medverkan i olika hbtq-sammanhang.

Till 2024 ska Polisen växa med 10 000 nya medarbetare. För att lyckas med det måste Polisen bli en attraktiv arbetsplats där anställda vågar vara sig själva. Det börjar under utbildningen och här har Malmö universitet en möjlighet att bidra till förändring.

Forskningen är tydlig: personer som upplever sig utsatta för ett brott med hatmotiv anmäler brotten endast i låg utsträckning. Några av anledningarna är att förtroendet för polisens förmåga att lösa brotten är låg och att det finns en risk att bli dåligt bemött.

Annons

De studenter som utbildas på Polisprogrammet i Malmö ska bli de poliser som bidrar till att ändra bilden av polisen, som får brottsoffer att våga anmäla, bemöter dem på ett professionellt sätt och som kan utreda dessa brott. Det ställer krav på utbildningens utformning, och synliggörande.

Annons

”Polisen har i uppgift att försvara demokratin i fredstid, så vi ska kunna hbtq-frågor bättre än allmänheten”, sade polisen Göran Stanton i Metro för ett par år sedan. Grunden till sådan kunskap läggs under utbildningen till polis. Och kunskap finns, både om hbtq-personers livssituation, utsatthet och om brister i polisens utredningsverksamhet. Därför satsar Polisprogrammet vid Malmö universitet på utbildning i normkritik och genom att skapa förståelse för hatbrottsutsattas erfarenheter bidra till ett bättre bemötande vid polisanmälan, bättre utredningsåtgärder som baseras på kunskap om brottsoffers situation och brottens karakteristika så att fler brott med hatmotiv kan identifieras, utredas professionellt och leda till åtal.

Malmö universitet har genom Polisprogrammet fått en unik möjlighet att påverka polisen och polisarbetet genom att utbilda studenter som står upp för människors lika värde och visar detta genom ett professionellt polisarbete som bidrar till att öka allmänhetens förtroende för polisen.

Utbildningen måste även synliggöras och visa att det går att söka till utbildningen och bli accepterad oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning. Därför går Polisprogrammet i Prideparaden i Malmö 2019. Kom och gå med oss och Malmö universitet!

Caroline Mellgren

Caroline Mellgren är föreståndare för polisutbildningen i Malmö.

Annons

Annons

Till toppen av sidan