Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Stödundervisning införs för att nå betygsmål

Strax över 95 procent av årets Lomma-nior är behöriga till gymnasiet. Det efter att framförallt pojkarna bättrat på sina betyg. Men i ett steg för att nå målet på 100 procent behörighet införs nu stödundervisning.

Den särskilda undervisningsgruppen kommer att ha sin undervisning i en lokal bredvid Karstorpskolan södra. Arkivbild.Bild: Ingemar D Kristiansen
– Våra elever uppvisar fantastiska resultat och det har vi all anledning att vara stolta över, säger Fredrik Axelsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun och fortsätter:
– Utmärkande för årets resultat är också att pojkarnas resultat har ökat. Även om flickorna fortsätter att prestera bättre, så har skillnaden minskat.
Även nationellt presterar flickor bättre än pojkar. Förra året uppnådde 78,9 procent av flickorna och 72,6 procent av pojkarna godkänt i alla ämnen enligt Skolverkets rapport "Slutbetyg i grundskolan, våren 2018". Samtidigt var 84,4 procent av de svenska eleverna behöriga till gymnasiet.
Grundskolorna i Lomma arbetar efter målet att 100 procent av eleverna ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Enligt kommunens statistik för våren 2019 fick 95,3 procent av Lomma-niorna behöriga till gymnasiet.
Svenjohan Davidson, verksamhetschef för grundskolan i Lomma, är nöjd med årets resultat.
– Jag tror att det är det högsta resultatet vi har haft. Det kommer av ett långsiktiga arbete där det är viktigt att möta eleverna utifrån deras förutsättningar, säger han.
Som ett steg i det kommer man därför att införa en central särskild undervisningsgrupp till en del av eleverna som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.
De elever som placeras där kommer fortfarande vara inskrivna på sina ordinarie skolor och klasser.
– Det finns en möjlighet i skollagen för rektorer att fatta beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Den gruppen behöver inte vara fysiskt placerad på den skolan där eleven egentligen går. Utan det kommer att vara i en gammal skolbyggnad bredvid Karstorpskolan södra, säger Svenjohan Davidson.
Vilka elever kan få stöd där?
– Det är elever som har svårigheter att nå sin fulla potential inom ramen av undervisningen på hemskolan.
Den särskilda undervisningsgruppen är inte aktuell för samtliga fem procent av de elever som inte får behörighet till gymnasiet.
– En del av de elever som inte är behöriga är nyanlända och där handlar det om att man har varit en termin i svensk grundskola. Då är det ju mer eller mindre orimligt att nå behörighet till gymnasiet. Stödet riktar sig i stället till elever som har svårigheter i studiesituationen och behöver ett mindre sammanhang för att optimera sitt lärande, säger Svenjohan Davidson.
Fakta

Gymnasiebehörighet

Lomma-niornas gymnasiebehörighet

Vårterminen 2019

Totalt: 95,3%

Flickor: 98,8%

Pojkar: 92,2%

Vårterminen 2018

Totalt: 89,6%

Flickor: 96,7%

Pojkar: 87,9%

Siffrorna avser elever som är behöriga till teoretiska och/eller yrkesprogram på gymnasiet.

Källa: Lomma kommun.

Gå till toppen