Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Förbud och höjd skatt är inte lösningen för en hållbar utveckling

Höjd skatt på kläder kommer att drabba kommer att drabba låginkomsttagare och barnfamiljer, skriver Katarina Kasmarvik, M.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
På Miljöpartiets dag under Almedalsveckan presenterade partiet en rad olika politiska mål och förslag. Dessa har alla det gemensamma att de anspelar på miljö- och klimatfrågan. Det är en fördel att miljö och klimatfrågan kommer fram i det politiska landskapet men nog skulle man kunna påstå att höjda skatter och förbud inte är rätt tillvägagångssätt för att främja miljö och klimat. Miljöpartiet har presenterat bland annat ett mål om att stoppa all fossilbränsle 2030. Dessutom vill de införa ytterligare en beskattning på kläder för att minska inköp av kläder.
Jag ställer mig dock frågande till detta ur olika aspekter. Först gällande ytterligare beskattning av kläder så finns det redan en moms på inköp av kläder. Det läggs alltså på en skatt vid sidan av den redan befintliga momsen motsvarande 25 procent.
Teoretiskt låter Miljöpartiets förslag som en fin idé. Jag tänker mig dock hur de enskilda individerna påverkas av förslaget, främst låginkomsttagare och barnfamiljer som kommer att få ett ännu dyrare klädkonto. Jag tänker på den ensamstående, låginkomsttagande kvinnan och hennes barn och på våra pensionärer. Ska inte dessa pensionärer, kvinnor och barn få kunna köpa kläder till rimliga priser?
Vidare medför en ökad beskattning att priser ökar för den enskilda konsumenten vilket påverkar handeln. Särskilt drabbade blir de enskilda butikerna ägda av småföretagarna som kommer att få allt svårare att hålla sina verksamheter igång om klientelet minskat på grund av för höga priser. Många småföretagare kan därför tvingas i konkurs. Detta medför en ökad arbetslöshet.
Gällande målet att slopa fossila bränslen 2030 och ersätta med elbilar ställer jag mig frågan; är detta realistiskt att Sverige ensamt agerar på sådant vis? Genom att införa ett sådant förbud påverkar man enskilda privatpersoner, kvinnor och män, som försöker få sin vardag att gå ihop oavsett om man bor på landsbygden eller i stan. Dessutom påverkar man näringslivet genom främst logistik.
Miljöpartiet talar om att man ska transportera sig mer genom att åka mer kollektivt, cykla eller gå. Alla människor har dock tyvärr inte denna möjlighet av olika anledningar som hälsotillstånd, familjesituation eller fysiskt avstånd till närmaste buss – tågstation. Alla har heller inte råd att köpa elbil eller omvandla sina nuvarande bilar för andra bränslekällor.
Främst påverkas kvinnor negativt då det fortfarande är främst kvinnor som ska få ihop ett arbete men även hushållssysslor och transport av barn till förskola och skola samt fritidsaktiviteter och som därför är beroende av bil.
Vidare för att kunna elektrifiera transportmedlen behöver man ha tillgång till ett starkt och pålitligt elnät med hög kapacitet, vilket Sverige inte har idag bland annat på grund av nedläggningen av kärnkraften. Menar Miljöpartiet kanske att Sverige ska köpa in kolkraft från övriga Europa för att driva denna elektrifiering?
Vidare är det viktigt att betänka hur logistikbranschen men även den privata turismbilismen påverkas av detta förslag. Ska bilar som är icke svenskregistrerade stoppas vid gränsen? Hur skulle detta förslag påverka logistik och turismbranschen i Sverige om utländska fordon inte kan köra runt i Sverige på grund av bränslebrist? Den stora frågan är vad händer med alla befintliga diesel- och bensinbilar 2030? Blir de till skrot och hur miljövänligt är det i sin tur?
I Miljöpartiets senaste förslag kan man utläsa att det återigen främst är pensionärer, låginkomsttagare och kvinnor som påverkas mest negativt, men även småföretagare.
Att värna om miljön är en självklarhet, dock ska man komma ihåg att Sverige inte kan vara ensamt om att förändra och ställa om för en bättre miljö. Att fler länder än Sverige gör en sådan omställning är nödvändigt för att miljön verkligen ska gynnas.
Dessutom är inte lösningen för en bättre miljö beskattning och förbud, utan snarare teknisk utveckling och förändrade beteenden och attityder hos människor som inte baseras i någon ”flygskam” eller ”Greta-effekt”. Människor måste aktivt och medvetet göra miljömedvetna val, inte piskas till att rätta sig efter ett partis ideologi. För att göra medvetna val krävs kunskap och logiska alternativ för den enskilda individen inte förbud och ökad beskattning.

Katarina Kasmarvik

M, Vice ordförande för Moderatkvinnorna i Skåne, ledamot i servicenämnden i Malmö samt ersättare i kollektivtrafiknämnden
Läs också Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen